Ste tujec, ki je zaposlen v Sloveniji in imate dovoljenje za začasno prebivanje in delo? 

Na začetku prispevka bomo na kratko obrazložili, kaj pomenita pojma rezident RS in nerezident RS,  ter v katero skupino spadate kot tujec, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za začasno prebivanje in delo.

Da lahko kot tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje in delo v Republiki Sloveniji pridobite status rezidenta Republike Slovenije, morate izpolnjevati vsaj 2 od 3 kriterijev za pridobitev statusa rezidenta, in sicer :

– da je vaš gospodarski interes v Republiki Sloveniji,

– da je vaš življenjski interes v Republiki Sloveniji,

– da živite v Republiki Sloveniji najmanj 183 dni v posameznem koledarskem letu.

Če sta izpolnjena dva od teh treh pogojev, lahko pri pristojni finančni upravi zaprosite za status rezidenta.

Prav tako lahko zaprosite za status rezidenta za obdobje 5 let nazaj.

Kaj s tem pridobite?

Ko ste prišli v RS in se zaposlili, ste samodejno pridobili status nerezidenta RS. To v bistvu pomeni, da niste upravičeni do nikakršnih davčnih olajšav pri obračunu in plačilu dohodnine, ki se običajno plačuje kot akontacija dohodnine pri izplačilu plače za posamezni mesec.

Če boste kasneje zaprosili za status rezidenta in oddali napoved za odmero dohodnine, se vam bodo davčne olajšave kot rezidentu upoštevale in preveč plačana dohodnina vam bo vrnjena.

Kaj pa če vam ne priznajo rezidentskega statusa?

To pomeni, da niste izpolnili dveh od treh pogojev, ki smo jih omenili na začetku prispevka.

V tem primeru lahko zahtevate vračilo dohodnine kot nerezident na podlagi SPORAZUMA O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA DOHODKA IN PREMOŽENJA, sklenjenega med Republiko Slovenijo in posameznimi državami.

Zahtevek za vračilo dohodnine kot nerezident RS (KIDO) lahko tudi uveljavljate za 5 let nazaj. Pomembno je dokazati, da ste rezident države iz katere prihajate oz. tiste države, kjer imate stalno, ali običajno prebivališče. Navedeno morate dokazati s potrdilom o rezidentstvu iz matične države za vsako posamezno leto, za katerega zahtevate vračilo dohodnine.

Naše podjetje Prevajalska akademija vam lahko pomaga pri pripravi in ​​prevodih dokumentacije za omenjene postopke. Za dodatne informacije in pomoč nas lahko vedno kontaktirate na telefonsko številko ali elektronski naslov.

Na koncu prispevka bomo omenili še osebe, ki so pridobile stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Če tujec pridobi dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, postane rezident RS na podlagi predhodno izdanega dovoljenja za stalno prebivanje in na podlagi predhodno registriranega stalnega naslova v Republiki Sloveniji.

Pomembno pa je vedeti, da se to ne zgodi samodejno. Tujec mora za status rezidenta zaprositi na finančni upravi. Status pa lahko pridobi od trenutka, ko je kot tujec prijavil stalno prebivališče v Sloveniji.

Za dodatne informacije in pomoč lahko vedno pokličete našo Prevajalsko akademijo ali nam pišete elektronski naslov.