Zakaj prevajalci iz nemščine?

Zadnje čase se pojavlja vse več povpraševanja po prevajanju v/iz nemščine. Nemčija je največje gospodarstvo v Evropi in veliko majhnih držav in gospodarstev je močno odvisnih od nemške zunanje in gospodarske politike. Države v Evropi, ki uporabljajo nemški jezik kot svoj  uradni jezik in s katerimi je slovensko gospodarstvo tesno povezano so Nemčija, Avstrija in Švica. V Sloveniji je velik odstotek podjetij, ki poslujejo pretežno na nemškem trgu in so tesno povezana z nemškim gospodarstvom. Prevajanje v/iz nemščine je najpogostejša jezikovna kombinacija in za to so potrebni izkušeni prevajalci za nemški jezik. Zaradi selitve, dela, študija ali poslovnega sodelovanja z nemško govorečimi partnerji je vse več povpraševanja po prevodih v/iz nemškega jezika.

Kaj točno želite prevesti iz/v nemški jezik?

Obstaja velika razlika med tipi dokumentov, s katerimi prevodi se ukvarjajo prevajalci za nemški jezik. Če gre za navadno besedilo, ki se uporablja v korespondenci ali za zasebno rabo, je dovolj, da dokument prevedejo prevajalci za nemški jezik, ki imajo znanje tega jezika na nivoju maternega jezika ali zelo blizu le-tega.  Če pa  želite v/iz nemščine prevesti uradne dokumente, so za to potrebni prevajalci za nemški jezik, ki so sodno zapriseženi prevajalci in imajo licenco Ministrstva za pravosodje. Takšni prevajalci za nemški jezik vam tako lahko prevedejo dokumente kot so diplome, spričevala, rojstni listi, poročni listi, mrliški listi, sklep o dedovanju, odločbe, potrdila o samskem stanu, potrdila o stalnem in začasnem prebivališču, izpis iz sodnega/poslovnega registra, izpis zavarovanj, uradne obrazce, pogodbe, certifikate, notarske zapise, potrdila GZS, evropsko potrdilo o dedovanju, evropski nalog za izvršbo in podobno, vsekakor potrebujete uradni (sodni) prevod v/iz nemščino.

Kdaj potrebujete navaden prevod dokumentov oz. besedila v/iz nemščine?

Glede na to, da dokumenti, ki jih izda javna institucija zahtevajo drugačen uradni (sodni) prevod in s tem tudi specifične prevajalce za nemški jezik, pa ponavadi ni potreben uradni prevod za: finančna poročila, zdravstveno dokumentacijo, letna poročila, tehnična navodila, pravna besedila, promocijska besedila in članke.

Naša Prevajalska akademija vam zagotovi tako uradni (sodni) prevod iz/v nemški jezik tudi standardni prevod besedila.