Sodni tolmač za nemški jezik

Sodni tolmač za nemški jezik je prevajalec, ki prevaja pisano ali govorjeno besedo iz slovenskega v nemški jezik in obratno. Je posebej izšolan prevajalec, imenovan s strani Ministrstva za pravosodje, v skladu z zakonom o sodiščih.

 SODNI PREVODI

vseh jezikov že od

20,00 €

Pokličite: 041 983 926

Kdo je sodni tolmač?

Sodni tolmač mora po zakonu izpolnjevati različne pogoje ter opraviti izpit za sodnega tolmača iz maternega jezika, tujega jezika (določena jezikovna kombinacija) ter prava. Po uspešno opravljenem izpitu in doseženih pogojih, je s strani Ministrstva za pravosodje lahko imenovan za uradnega sodnega tolmača, in to za neomejen čas. Sodni tolmač je nato vpisan v Uradni list in imenik sodnih tolmačev, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje. Delo sodnega tolmača ni lahko, saj se tu ne gre le za poznavanje dveh jezikov, temveč tudi za poznavanje kazenskega in civilnega prava RS ter ustrezne zakonodaje države, katere jezik tolmači. Delo sodnega tolmača mora biti izvršeno vrhunsko, pravilno in profesionalno, saj so listine, ki jih tolmači, izjemno občutljive narave, ki morajo ob prevodu nujno prenesti pravo veljavo; za le-to tudi kazensko odgovarja.

UGODNO

Najcenejše prevajanje na trgu!

HITRO

Hitri prevodi iz 100 različnih svetovnih jezikov.

ZANESLJIVO

Mreža naravno govorečih prevajalcev.

STROKOVNO

Prevodi strokovnih tekstov in dokumentov.

Kaj je sodno tolmačenje?

 

Sodno tolmačenje je oblika tolmačenja, ki ga izvaja sodni tolmač. Tolmačenje je ustno prevajanje govora. Sodno tolmačenje v nemški jezik je najpogosteje uporabljeno v v sodnih postopkih, ali v katerikolih drugih primerih, ki zahtevajo uradne sodne prevode s strani sodnega tolmača, na zahtevo sodišča ali pravnih in fizičnih oseb ter drugih državnih organov.

Sodišča običajno potrebujejo sodno prevajanje ali tolmačenje, kadar kdo od udeleženih uporablja drug tuj jezik, ki ni uradni jezik sodišča.

Kdaj potrebujete sodno tolmačenje?

 

Pravne ali fizične osebe prevod potrebujejo običajno prevode (tolmačenje) različnih dokumentov, kot so sklepi o dedovanju, bilance, razna potrdila (o nekaznovanosti, o izobrazbi), rojstnih listoh in in drugih dokumentov.

 

V kolikor potrebujete nasvet, pogovor ali pregled določenih listin, se vsekakor lahko obrnete na nas, da skupaj preverimo vašo situacijo. Prevajalska akademija ima na voljo izkušene in zanesljive sodne tolmače, ki svoje delo opravijo hitro in ažurno, a zanesljivo, kakovostno in dosledno. Ponudimo vam torej lahko ugodno in hitro sodno tolmačenje v več jezikov.

Pogosta vprašanja 

Kdo je sodni tolmač?

Sodni tolmač za nemški jezik je posebej usposobljen prevajalec, ki je s strani Ministrstva za pravosodje pooblaščen za prevajanje pisane ali govorjene besede iz slovenskega v nemški jezik in obratno. Njegova naloga ni le prevajanje jezika, ampak tudi razumevanje in uporaba pravnih terminov ter zakonodaje, kar zagotavlja, da prevodi ustrezajo pravnim standardom in zahtevam.

Je lahko sodni tolmač za nemški jezik vsak prevajalec?

Ne, da postaneš sodni tolmač je potrebno izpolnjevati zakonsko določene pogoje, opraviti izpit za sodnega tolmača, ki vključuje znanje maternega in tujega jezika ter prava. Po uspešno opravljenem izpitu in izpolnjevanju vseh zahtev, kandidata Ministrstvo za pravosodje imenuje za uradnega sodnega tolmača za neomejen čas. Ime tolmača je nato vpisano v Uradni imenik sodnih tolmačev.

V kakšnih primerih potrebujem sodno tolmačenje?

Sodno tolmačenje potrebujete v različnih pravnih postopkih, kjer je potrebno ustno ali pisno komuniciranje v nemškem jeziku, kot so sodni procesi, notarski zapisi, uradni dokumenti (npr. sklepi o dedovanju, bilance, potrdila) ali kadar koli državni organi, pravne ali fizične osebe zahtevajo uradne prevode. To zajema široko paleto situacij, kjer je nujna pravna veljavnost dokumentov.

Zakaj izbrati naše storitve sodnega tolmačenja?

Naša agencija zagotavlja strokovno, hitro in zanesljivo sodno tolmačenje po konkurenčnih cenah. Imamo mrežo izkušenih naravno govorečih prevajalcev, ki zagotavljajo kakovostne prevode strokovnih tekstov in dokumentov. Ponujamo ugodno sodno tolmačenje za angleški, bosanski, francoski, hrvaški, italijanski, nemški, ruski, španski, srbski, makedonski, poljski, češki in bolgarski jezik. Pri tem zagotavljamo, da so naše storiteve sodnega tolmačenja ne samo pravilne, temveč tudi pravno veljavne.

Iščete sodnega tolmača

     SODNI PREVODI

    vseh jezikov že od

    20,00 €