Lektoriranje

Pri lektoriranju gre za strokoven pregled besedila, katerega opravljajo profesorji oziroma diplomirani jezikoslovci, ki imajo ustrezne kompetence (predvsem na ravni slovnice in pravopisja). Osebo imenujemo lektor.

Lektoriranje

Pri lektoriranju gre za strokoven pregled besedila, katerega opravljajo profesorji oziroma diplomirani jezikoslovci, ki imajo ustrezne kompetence (predvsem na ravni slovnice in pravopisja). Osebo imenujemo lektor.

Lektor se največkrat sreča s popravki prevodov. Pogosto pa je tudi lektoriranje v maternem jeziku, saj pisec sam ni toliko dovzeten za napake, ki jih stori.

 KAJ LEKTORIRATI?

Načeloma je priporočljivo lektorirati vsako besedilo, ki bo vidno širši javnosti (članki, reklamna besedila, internetne strani,…), prav tako pa je dobro lektorju posredovati tudi individualna dela, kot so diplomske in seminarske naloge, eseji in podobno.

UGODNO

Najcenejše prevajanje na trgu!

HITRO

Hitri prevodi iz 100 različnih svetovnih jezikov.

ZANESLJIVO

Mreža naravno govorečih prevajalcev.

STROKOVNO

Prevodi strokovnih tekstov in dokumentov.

CENIK

LEKTORIRANJE

Angleščina, nemščina, italijanščina, hrvaščina, srbščina, bosanščina.

4,50 €

francoščina, španščina, romunščina,češčina, slovaščina, ruščina, poljščina, bolgarščina, albanščina, makedonščina

5,00 €

nizozemščina, danščina, švedščina, finščina, arabščina, kitajščina in ostali

7,00 €