Prevodi

Uradni (sodni) prevod dokumentov je prevod uradnih dokumentov, kot so diplome, spričevala, rojstni list, mrliški list, poročni list, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo o samskem stanu, sklep o dedovanju in podobno. Uradni (sodni) prevod je nujen za tovrstne uradne dokumente bodisi za nemoteno bivanje, delo doma ali v tujini.

Kdaj potrebujemo uradni (sodni) prevod in zakaj?

Kaj pomeni uradni (sodni)  prevod oz. overjen prevod?

Uradni (sodni) prevod pomeni, da je to prevod, ki ga ne more opraviti kar vsak. Za takšen način prevajanja mora oseba obvladati jezik na nivoju maternega jezika, v nadaljevanju pa je za to pristojen sodno zapriseženi prevajalec, ki ima licenco Ministrstva za pravosodje. Na prevedenem dokumentu da sodni prevajalec svojo izjavo, žig in podpis, s katerim potrjuje, da se prevod popolnoma ujema z izvirnikom.

Zakaj potrebujemo uradni (sodni) prevod?

Če potrebujete prevod uradnega dokumenta, ki ga je izdala javna institucija kot so diplome, spričevala, rojstni list, mrliški list,  poročni list, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenski evidenci, potrdilo o samskem stanu, sklep o dedovanju, kupoprodajne pogodbe, pogodbe o zaposlitvi, je za to edino primeren uradni (sodni) prevod.

Če se selite v drugo državo zaradi dela, študija ali poroke, boste zagotovo potrebovali uradno (sodno) prevedene zgoraj omenjene dokumente.

Uradni (sodni) prevod je lahko v večih jezikih.  V kateri jezik se prevaja je odvisno od države in povpraševanja. Največje povpraševanje po uradnem (sodnem) prevodu je iz/v angleški jezik, saj velik odstotek držav, kljub temu, da angleščina ni uradni jezik, le-to priznava kot široko razširjen jezik. Sledi povpraševanje po srbskem, hrvaškem in bosanskem jeziku, zaradi velikega števila ljudi, ki se selijo v Slovenijo zaradi dela in študija.

Nenazadnje pa se pogosto pojavi tudi potreba po uradnem (sodnem) prevodu iz/v nemški jezik, tudi zaradi pogoste selitve ljudi v Nemčijo, Avstrijo in Švico, kar se je v zadnjih letih zelo povečalo, ne manjka pa tudi uradnih (sodnih) prevodov iz/v romanske jezike kot sta italijanščina in španščina.

Naša Prevajalska akademija d.o.o. ponuja vam uradno (sodno) prevajanje v vse omenjene jezike po ugodni ceni.