Zakaj je potrebno prevajanje v/iz hrvaškega jezika?

Hrvaška je kot naša južna soseda ena naših najpomembnejših trgovinskih in gospodarskih partneric. Ponavadi namreč pomislimo na dopust in na morje, kadar omenimo Hrvaško. Kaj pa poslovanje?

Kaj ponavadi zajema prevajanje v/iz hrvaškega jezika?

Čeprav sta si slovenski in hrvaški jezik podobna je prevajanje v/iz hrvaškega jezika zagotovo nujno. Hrvaški jezik je zelo živ jezik, ki se nenehno spreminja in nadgrajuje. Čeprav se govorci srbskega, bosanskega in hrvaškega jezika med seboj razumejo, ker v preteklosti je to bil srbohrvaški jezik, je razlika med jezikov vedno večja. Zmotno je mišljenje, da lahko prevod v enega od jezikov hrvaščino, srbščino, bosanščino ali črnogorski  jezik zadošča vseh omenjenih trgih.

Nekaj je dopustovanje na Hrvaškem, drugo pa je delo ali posel. Zato vam naša Prevajalka akademija lahko zagotovi sodne (uradne) prevode ter standardne prevode v/iz hrvaškega jezika.

Če se prijavljate na razpis na Hrvaškem mora biti zagotovljeno prevajanje v/iz hrvaškega jezika za ustrezno dokumentacijo. Za celotno razpisno dokumentacijo vam zagotovimo hitre in strokovne uradne (sodne) prevode. Uradno prevajanje v/iz hrvaškega jezika potrebujete tudi za naslednje dokumente: potrdilo o samskem stanu, rojstni list, poročni list (če ni mednarodni obliki), mrliški list, diplome in spričevala, evropsko potrdilo o dedovanju, sklep o dedovanju, potrdilo o nekaznovanosti, družbene pogodbe, dokumentacijo za registracijo čolnov  ipd.

Kako do kvalitetnega prevoda v/iz hrvaškega jezika?

Naša Prevajalska akademija sodeluje s izkušenimi naravnimi govorci hrvaškega jezika, kot tudi srbskega, bosanskega in črnogorskega jezika. Pri nas bo prevajanje v/iz hrvaškega jezika  opravil naravno  govoreči prevajalec z večletnimi izkušnjami.

Poskrbimo, da vaš sodni (uradni) prevod v/iz hrvaškega jezika opravi zapriseženi tolmač za hrvaščino, ki ima licenco za sodnega tolmača na Hrvaškem.

Naravno govoreči prevajalci hrvaškega jezika vam z veseljem  opravijo prevajanje v/iz hrvaškega jezika: internetne strani, marketinška besedila, brošure, tehnična navodila, navodila za uporabo, letna poročila, finančna poročila, pravna besedila, pogodbe ipd.