Sodni prevod v nemščino: dokumenti so vstopnica za Nemčijo, Avstrijo in Švico.

Migracije oziroma selitve, splošnega izraza kar preseljevanje, so stalnica človeštva. Razlogi zanje se skozi čas spreminjajo, vendar v zadnjih dvesto letih med najpomembnejše sodijo t.i. prisilne migracije, povezane s prvo in drugo svetovno vojno ter begunsko in gospodarsko krizo.

V slovensko družbo je denimo še posebej ostro zarezala slednja, četudi so se Slovenci od nekdaj precej selili. V času Jugoslavije selitve med posameznimi članicami te niso bile prav nič neobičajnega, danes pa se večina, predvsem mladi, raje ozira po zahodnih državah, pri čemer za najpogostejšo izbiro veljata Nemčija in Avstrija. A ker v sodobni družbi tovrstna odločitev vključuje administrativne postopke, je treba še pred selitvijo poskrbeti za sodni prevod v nemščino, in sicer vseh dokumentov, kakorkoli povezanih z bivanjem v izbrani, nemško govoreči državi.

V tokratnem članku vam bomo zato predstavili dokumente, ki jih potrebujete, če se odpravljate na delo ali študij v Nemčijo, Avstrijo ali Švico. Za vse njih morate priskrbeti sodni prevod v nemščino, pri čemer vam lahko pomagamo sodni prevajalci Prevajalske akademije, ki smo vam za vsa vprašanja vedno na voljo na telefonski številki in elektronskem naslovu. A najprej si oglejmo nekaj statističnih podatkov, povezanih z migracijami.

Porast mladih, ki odhajajo v tujino

Zadnja svetovna gospodarska kriza se je začele leta 2008, kar je privedlo do tega, da so tri leta kasneje Slovenijo začeli množično zapuščati predvsem mladi, stari med 25 in 34 let. Ti so bili praviloma višje izobraženi, vendar svoje (prve) zaposlitve v Sloveniji navkljub temu niso mogli najti, zato se je število teh, ki so se preselili iz Slovenije v tujino, v primerjavi s preteklimi leti v letu 2011 kar podvojilo.

Danes Slovenijo letno zapusti več kot 8.000 Slovencev, ki na tujem iščejo boljše možnosti za življenje in se v domovino najpogosteje ne vrnejo. Gre za problematiko, tesno povezano s stopnjo brezposelnosti, nizkimi dohodki, slabimi možnostmi za redno službo, stanovanjsko stisko in številnimi drugimi dejavniki. Vendar se je, čeprav so obeti življenja v tujini dobri, treba zavedati, da selitev v tujino ni poceni. Dejstvo je, da so življenjski stroški v večini zahodnih držav višji kakor pri nas, poleg tega pa je še pred odhodom v tujino treba poskrbeti za sodni prevod vseh dokumentov, ki vam bodo vstop v tujo državo sploh omogočili. In, navsezadnje, ki bodo izhodišče, na podlagi katerega boste lahko uredili bivanje drugje.

V nadaljevanju vam predstavljamo najpogosteje iskana dokumenta. Tako za enega kot drugega morate, če to zahteva vaš bodoči delodajalec, najemodajalec ali univerza, na katero se odpravljate, priskrbeti sodni prevod v nemščino.

Sodni prevod v nemščino: potrdilo o nekaznovanosti

Potrdilo o nekaznovanosti lahko prejmete tako v primeru da ste fizična kot pravna oseba, za izdajo tega pa je pristojno Ministrstvo za pravosodje. Vlogo je mogoče poslati po pošti na sedež ministrstva ali jo pustiti osebno pri varnostniku oziroma poslati po faksu, pri čemer imajo fizične osebe tudi možnost oddaje elektronske vloge, kar je povezano z registracijo v sistem ESJU (Elektronske storitve javne uprave) in veljavnim digitalnim potrdilom.

Ne glede na izbrano možnost boste izpisek iz kazenske evidence prejeli po pošti, in sicer na naslov, naveden v vlogi. Je pa izdaja potrdila o nekaznovanosti pogojena z namenom, zato morate tega v sami vlogi vsekakor navesti.

Ko potrdilo prejmete, morate poskrbeti tudi za njegov sodni prevod; nemščina bo ustrezna izbira v kolikor se opravljate v eno od nemško govorečih držav (Nemčija, Avstrija, Švica). V splošnem velja, da sodni prevod v nemščino, če gre za uradne dokumente, prejmete razmeroma hitro, saj gre za utečene postopke, kar je posledica tega, da so sodni prevajalci s tovrstnimi dokumenti v stiku vsakodnevno.

Sodni prevod v nemščino: potrdilo o stalnem bivališču

Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) določa, da je vsak državljan Republike Slovenije oziroma tujec, ki stalno ali začasno prebiva na območju Slovenije dolžan prijaviti stalno in/ali začasno prebivališče. To vam omogočata identiteta in naslov, na katerega se prijavljate, pri čemer je ob prijavi treba predložiti dokazilo o pravici do prebivanja na izbranem naslovu. Če torej niste lastnik nepremičnine, morate pravico do prebivanja izkazati z najemno pogodbo in dovoljenjem lastnika stanovanja. Oziroma, v ta namen štejejo:

● izjava o lastništvu oziroma solastništvu nepremičnine, ki jo navajate v vlogi za prijavo stalnega (ali začasnega) bivališča,

                ● najemna ali podnajemna pogodba,

● soglasje lastnika oziroma lastnikov, pri čemer v primeru več lastnikov zadostuje dovoljenje enega od njih, in/ali

                ● soglasje stanodajalca.

Stalno prebivališče morate izkazati tudi v primeru odhoda na delo ali študij v nemško govoreče države (oziroma kamorkoli drugam). Kot veljavno dokazilo velja sodni prevod potrdila o stalnem bivališču, ki ga tako kot potrdilo o nekaznovanosti prejmete na podlagi oddane vloge oziroma prijavnega obrazca.

Vaš začetek bivanja v Nemčiji, Avstriji ali Švici bo vsekakor prijetnejši, v kolikor se boste iz Slovenije odpravili z vso potrebno dokumentacijo, vključno s sodnimi prevodi v nemščino. V prvih dneh se boste tako lahko posvetili tistemu, zaradi česar se v tujino sploh odpravljate, nezanemarljivi pa niso niti stroški. Sodni prevod v nemščino, pri tem ni pomembno, za kakšen dokument gre, je v tujini precej dražji, predvsem pa je v Nemčiji (ali Avstriji oziroma Švici) precej manj strokovno usposobljenih prevajalcev za slovenski jezik. Kar pomeni, da boste, prvič, zapravili precej časa in, drugič, sodni prevod v nemščino preplačali. Konkurenčnost tam je namreč vsaj na tem področju majhna, zaradi česar si ponudniki lahko privoščijo precej višje tarife od teh, ki so v veljavi v Sloveniji.

V Prevajalski akademiji smo s tem dejstvom seznanjeni, vemo pa tudi, kakšni so stroški, povezani s selitvijo v tujino, zato vam ponujamo ugodne sodne prevode različnih uradnih dokumentov. V kolikor potrebujete sodni prevod v nemščino, nas kontaktirajte in pripravili vam bomo ponudbo. Dosegljivi smo na telefonski številki in elektronskem naslovu.