Stopnja brezposelnosti v Sloveniji se je v zadnjem letu drastično znižala. Statistični podatki kažejo, da je trenutno registriranih nekaj več kot 65.000 oseb, kar je dobrih 22 odstotkov manj kakor novembra lani. Kljub temu pa marsikdo še vedno ne najde svoje prve zaposlitve ali zaposlitve znotraj stroke, zato se posebej mladi, ki predstavljajo skoraj 20 odstotkov nezaposlenih, nemalokrat odločijo srečo preizkusiti v tujini. Vendar priznavanje univerzitetne diplome znotraj držav članic Evropske unije ni samoumevno. Pred odhodom torej poskrbite za sodni prevod diplomske in morebitnih drugih listin, ki izkazujejo vašo strokovno usposobljenost. Oziroma pridobite uradna potrdila o veljavnosti diplome. Nostrifikacija te pa je potrebna tudi v primeru, da se odpravljate na podiplomski študij v tujino.

Nostrifikacija: postopek, ki ugotavlja veljavnost diplome

Ne glede na to, ali se podajate na podiplomski študij ali na delo v tujino, še pred vpisom na fakulteto ali prijavo na delovno mesto poskrbite za sodni prevod vseh potrebnih dokumentov.

Nostrifikacija diplome in nasploh celotna priprava dokumentacije mora potekati v skladu s pravili države, v katero odhajate. Zato prevajanje dokumentov zaupajte izkušenim prevajalcem, ki bodo ne le poskrbeli za prevod potrdil, temveč vam bodo znali tudi svetovati, kako svoje možnosti za zaposlitev zvišati. V Prevajalski akademiji smo združeni sodni prevajalci, ki se vsakodnevno srečujemo tudi s sodnimi prevodi diplom, zato vas lahko čez celoten postopek vodimo. Ni namreč redko, da določena država posamezne diplome ne priznava. Tako se lahko zgodi, da bi se želeli vpisati na denimo podiplomski študij na Finskem, vendar zaključen dodiplomski študij v Sloveniji ne bo tretiran enakovredno tistemu na Finskem. V tem primeru vam bodo najbrž priznali le določene programe, medtem ko boste ostale morati opraviti znova, na Finskem, ali pa boste primorani pred vpisom na želeni podiplomski študij končati še dve leti dodiplomskega študija pri njih.

Možnosti je zares veliko, zato je pomembno pravočasno pridobiti vse potrebne informacije in poskrbeti za sodni prevod diplome v skladu s pričakovanji države, v katero odhajate, pa tudi univerze, na katero se vpisujete. Pri tem vam je morda lahko v pomoč opravljanje t.i. primerjave diplom.

Primerjava diplom: postopek, ki ugotavlja veljavnost diplome

Potrdilo o veljavnosti diplome prejmete, če zaprosite za primerjavo diplom. Gre za proces, ki ga je dobro opraviti še preden se odločite za sodni prevod diplome. Kajti listina o zaključku študija morda v državi ali na fakulteti, na katero se vpisujete, sploh ne bo veljavna, zaradi česar bo prevajanje dokumentov brezpotrebno.

Za mnenje lahko zaprosite na ENIC/NARIC centru, in sicer v državi, v kateri želite uveljavljati doseženo izobrazbo. Isto velja, če se po študiju v tujini vračate v Slovenijo.

A previdnost ni nikoli odveč, zato vam svetujemo, da se pred postopkom pozanimate o:

• stroških primerjave (kot za sodni prevod in druge uradne postopke, je tudi za vrednotenje diplome treba plačati pristojbino),

• trajanju postopka (priprava dokumentacije je odvisna od države, v katero odhajate, in zapletenosti vloge, zato tudi vrednotenje diplome lahko traja od nekaj tednov do nekaj mesecev),

• vrednosti potrdila (ni vseeno, ali prejmete dokument, enakovreden diplomi, ali mnenje o vrednosti te) in

• možnostih pritožbe (lahko se zgodi, da boste potem, ko bo sodni prevod vseh dokumentov, vključno z diplomo, že zaključen, prejeli mnenje, ki bo vaš odhod otežilo, zato je dobro poznati tako pravice kot dolžnosti).

Priporočljivo pa je tudi vedeti, da center ENIC/NARIC vrednotenje diplome opravi bodisi sam bodisi nalogo preda pristojnemu organu. Odločitev in trajanje postopka sta v veliki meri odvisna od države, v katero odhajate. Brez dvoma pa velja, da je vrednotenje hitrejše, če uporabite Europass dokument.

Odhod v tujino z namenom študija ali zaposlitve zahteva sodni prevod dokumentov

Pridobljena izobrazba in strokovne kompetence, še posebej kadar gre za nastop nove službe, niso nepomembne. Zato je prav, da uradni organi preverijo veljavnost diplome in drugih izobraževalnih listin, kar pa v določenih primerih lahko storijo le, če poskrbite za njihove sodne prevode. V primeru presoje o primernosti diplome mnenje zajema:

                • listino o izobraževanju,

                • status izobraževalne institucije, prav tako programa,

                • opravljeno izobraževanje, vašo usmeritev in priznanje listine v državi izvora,

                • pridobljen naziv,

                • primerjavo izobraževanja s slovenskim izobraževalnim sistemom in

                • krajši opis samega izobraževanja.

V kolikor ste mnenje pridobili, ste dolžni poskrbeti za sodni prevod celotnega dokumenta in tudi vseh drugih listin, ki jih zajema priprava dokumentacije. Pri tem vam lahko pomagamo sodni prevajalci Prevajalske akademije, saj smo izurjeni za sodne prevode v in iz več jezikov, med drugim angleščine, nemščine, hrvaščine, srbščine, bosanščine, makedonščine, slovaščine, češčine, poljščine in celo albanščine. Poleg tega, da poskrbimo za sodni prevod potrebnih dokumentov, smo usposobljeni za vodenje celotnega postopka, kar vam lahko v veliki meri olajša tako nostrifikacijo diplome kot pripravo ostalih dokumentov.

Če odhajate v tujino in potrebujete pomoč pri iskanju informacij, pripravi ter prevajanju dokumentov, se obrnite na nas. Poskrbeli bomo za celostno obravnavo vašega primera, obenem pa pripravili sodni prevod vseh listin, ki jih potrebujete za prijavo na želeno delovno mesto oziroma vpis na izbran podiplomski študijski program.