Odkar je 24. 2. 2021 v veljavo stopil nov Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 K, je ob ustanovitvi podjetja s strani tujih državljanov obvezen sodni prevod vseh dokumentov.

Kako poteka ustanovitev podjetja za tujce?

Ustanovitev podjetja se nekoliko razlikuje glede na to, ali želi tuji državljan podjetje ustanoviti kot pravna ali fizična oseba. V primeru, da gre za pravno osebo, je postopek nekoliko zahtevnejši. V obeh primerih pa je treba poskrbeti za pravočasen, overjen sodni prevod dokumentov, potrebnih za ustanovitev podjetja, kar je eno od strokovnih področij Prevajalske akademije.

Prevod uradnih dokumentov za pravne osebe

Tuji državljan, ki želi podjetje ustanoviti kot pravna oseba, tega ne more storiti na SPOT točki, temveč mora obiskati notarja. Pred tem je dolžan poskrbeti za sodni prevod potrdil.

Sicer za ustanovitev podjetja potrebuje:

  • osebni dokument matične države (potni list),
  • davčno številko ali EMŠO, izdano s strani Republike Slovenije,
  • izpisek iz matičnega registra podjetij za tuje matično podjetje (zahteva se sodni prevod),
  • osebne dokumente ustanoviteljev in zastopnikov podjetja (v kolikor gre za tuje državljane, morajo ti imeti davčno številko, izdano s strani Republike Slovenije) in
  • izjavo lastnika objekta, kjer bo subjekt vpisan v register, ter njegovo dovoljenje za poslovanje (tudi v tem primeru se zahteva sodno overjen prevod dokumentov).

Prevajanje dokumentov za fizične osebe

Fizična oseba s tujim državljanstvom podjetje lahko ustanovi na SPOT točki, a le v kolikor ne obstajajo jezikovne prepreke. Če slovenščine ne razume, se mora tako kot pravna oseba napotiti k notarju, in sicer v družbi tolmača. Sodni prevajalci tvorijo velik del sodelavcev Prevajalske akademije, zato svojim strankam zagotavljamo tako sodni prevod dokumentov kot tolmačenje, s čimer v veliki meri zmanjšamo skrbi naših strank.

Tuji državljan kot fizična oseba za ustanovitev podjetja v Sloveniji potrebuje:

  • osebni dokument matične države (potni list),
  • davčno številko ali EMŠO, izdano s strani Republike Slovenije,
  • osebne dokumente ustanoviteljev in zastopnikov podjetja (v kolikor gre za tuje državljane, morajo ti imeti davčno številko, izdano s strani Republike Slovenije) in
  • izjavo lastnika objekta, kjer bo subjekt vpisan v register, z njegovim dovoljenjem za poslovanje (dokument zahteva sodni prevod).

Tako pravna kot fizična oseba mora torej omenjene dokumente dati v prevajanje, zaposlitev osebe v podjetju pa ureja drug postopek, ki ni predmet tega prispevka. Vse zgoraj našteto prav tako velja le v primeru, da želi oseba (pravna ali fizična) ustanoviti d.o.o., če pa se želi registrirati kot samostojni podjetnik (s.p.), je postopek precej enostavnejši.

Registracija tujega državljana kot samostojnega podjetnika

Tuji državljan se kot samostojni podjetnik v skladu z Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev lahko registrira brez posebnega preverjanja statusa. Kar potrebuje, so: osebni dokument matične države, davčna številka, izdana s strani Republike Slovenije, in izjava lastnika objekta, v katerem namerava poslovati. Slednja zahteva overjen sodni prevod.

A navkljub preprostemu in hitremu postopku, registracija s.p.-a ne vključuje tudi dovoljenja za samozaposlitev tujega državljana. Državljani tretjih držav morajo namreč na pristojni upravni enoti pridobiti dovoljenje za samozaposlitev.

Novost: zakon, sprejet 24. 2. 2021, zahteva sodni prevod večjega števila dokumentov

Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 K je v veljavo stopil 24. 2. 2021, spremembe pa se med drugim dotikajo ustanovitve podjetja s strani tujih državljanov. Poleg zgoraj opisanih omejitev, nov zakon v primerjavi s prejšnjim določa obvezen sodni prevod večjega števila dokumentov, pridobljenih s strani matične države. Te je ustanovitelj podjetja dolžan priložili ob registraciji družbe oziroma s.p.-a. Gre za:

Sodni prevodi vseh omenjenih potrdil so zaradi novega zakona od dneva sprejetja tega, torej od 24. 2. 2021, obvezni.

Prevajalska akademija: sodni prevodi uradnih dokumentov

V Prevajalski akademiji sodelujemo s prevajalci različnih jezikov, zato svojim strankam zlahka zagotovimo prevod uradnih dokumentov v slovenščino ne glede na to, v katerem jeziku je napisan izvirnik oziroma iz katere države prihaja tuji državljan, ki želi v Sloveniji ustanoviti podjetje. Naši sodelavci so usposobljeni za prevajanje dokumentov iz širokega spektra jezikov, med katerimi prevladujejo angleščina, nemščina, španščina, francoščina, slovaščina, češčina, poljščina, hrvaščina, srbščina, bosanščina, turščina in številni drugi.

Ker je overjen sodni prevod uraden dokument, mora zadostiti najvišjim jezikovnim in prevajalskim standardom, zato je delo pomembno zaupati strokovnjakom. V Prevajalski akademiji za svoje storitve jamčimo. Naše strokovno področje so med drugim prav sodni prevodi, cenik teh pa strankam posredujemo glede na povpraševanje.

V kolikor ste državljan druge države in želite ustanoviti podjetje v Sloveniji, nas kontaktirajte ter poskrbite za strokovno, hitro in ugodno prevajanje dokumentov. Ponujamo vam rešitev, ki bo nedvomno pohitrila in dodobra olajšala vaše namene, želje ter cilje.