Od 01. januara 2021. godine stupaju na snagu izmjene i dopune Uredbe o zapošljavanju nekvalifikovanih radnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Promjene se odnose na nekvalifikovane radnike. Prema istoj, nekvalifikovani radnici mogu se prijaviti za radnu vizu samo u nadležnoj njemačkoj ambasadi u gore navedenim zemljama, i to ako u njima imaju svoje uobičajeno prebivalište. (Izvor: https://laibach.diplo.de/si-sl/storitve/vizum/dolgotrajno-bivanje/delo). Šta znači termin i uobičajeno mjesto prebivališta i šta znači za vas? Za dodatna pitanja u vezi s uobičajenim mjestom prebivališta možete nas kontaktirati.

Ko se može prijaviti za vizu u njemačkoj ambasadi u Ljubljani?

Zahtjeve za zapošljavanje i rad i dalje mogu podnijeti državljani trećih zemalja, koji su kvalifikovani radnici, profesionalni vozači ili imaju duži status rezidenta EU.

U nastavku ćemo ukratko objasniti šta svaka od sljedećih kategorija znači:

1. Kvalifikovani radnik

Kvalifikovani radnik precizno je definisan novim Zakonom o zapošljavanju kvalifikovanih radnika, koji je stupio na snagu u martu 2020. godine.

Dakle, ako ste završili najmanje srednju stručnu školu u inostranstvu, možete se prijaviti za priznavanje ekvivalencije stručne spreme stečene u inostranstvu kod nadležne zanatske komore u Njemačkoj pri čemu dobijate potvrdu o priznavanju ekvivalencije. Zahtjev za vizu možete podnijet kod njemačke ambasade u Ljubljani, naravno ako u Sloveniji živite više od pola godine. (Za više informacija o dokumentaciji i postupku priznavanja stručnog obrazovanja možete nas nazvati)

2. Profesionalni vozač

Profesionalni vozač je vozač kamiona preko 3,5 tone ili vozač autobusa. U oba slučaja potrebno je da kandidat ima slovenačku kodu 95 za prevoz robe ili prevoz putnika i slovenačku vozačku dozvolu C kategorije za vozača kamiona ili D kategorije za vozača autobusa. (Za više informacija i uslovima za promjenu vozačke dozvole možete nas nazvati)

3. Dugoročni stanovnik EU-stalno bivanje

Dugoročni stanovnik EU znači da podnosilac zahtjeva ima prebivalište u Sloveniji, obično na osnovu posla, ali u svakom slučaju živi ili radi u Sloveniji duže od 5 godina. U ovom slučaju, podnosilac zahtjeva može se prijaviti i za njemačku vizu za zapošljavanje kao nekvalifikovani radnik. Ovdje možemo naglasiti da ako imate drugu vrstu stalnog boravka, nećete moći podnijeti zahtjev za njemačku vizu u svrhu zapošljavanja.

Ako ste se prepoznali u jednoj od ovih kategorija i treba vam više tačnijih informacija, možete nas nazvati. Rado ćemo vam pomoći. Ako vam je potreban prevod dokumenata za podnošenje zahtjeva za njemačku vizu, stojimo vam na raspolaganju. Naši prevodioci će sa zadovoljstvom prevesti obaveznu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za njemačku vizu na sudu.

Izvor: https://laibach.diplo.de/si-sl/storitve/vizum/dolgotrajno-bivanje/delo