Ruski in ukrajinski jezik sta si morda res podobna, a nista enaka. Da bi razumeli razlike, pa moramo najprej razumeti zgodovino teh dveh narodov. Včasih sta bili to dve državi v Sovjetski zvezi, trdno politično združeni. Več kot stoletje je bil del Ukrajine del ruskega imperija. Jezika imata torej skupen izvor in zgodovino, s tem pa tudi medsebojne podobnosti.

Vemo, da so razmere med Rusijo in Ukrajino izjemno zapletene. Prav zaradi skupne zgodovine sta si ta dva naroda tako podobna in hkrati tako različna. Rusi in Ukrajinci imajo različne kulturne običaje. Različno imajo tudi narodno nošo in arhitekturo. V nekaterih pogledih je ukrajinščina bolj podobna slovaščini ali poljščini (čeprav sta v zahodnoslovanski skupini), kot pa ruskemu jeziku. Vseeno pa seveda obstajajo podobnosti med ruščino in ukrajinščino, saj sta bili državi politično in geografsko stoletja povezani.

Razlike in podobnosti med ruskim in ukrajinskim jezikom

Poznavalci pravijo, da je ukrajinski jezik mehkejši in da spominja na poljskega.  Ukrajinski jezik vsebuje tudi dodatna pravila, ki jih ruski jezik nima. Ukrajinščina in ruščina se razlikujeta na različnih nivojih: besedišče; črke; glasovi; slovnica; struktura stavkov. Slovnica je zelo podobna, saj imajo vsi slovanski jeziki v principu enaka pravila glede samostalnikov, časov, glagolov, spolov. Zato lahko rečemo, da sta tudi ukrajinski in ruski jezik v slovnici zelo podobna. Ukrajinska abeceda nima nekaj ruskih črk (ъ, ы, э, ё), ima pa nekaj dodatnih svojih, ki jih ruska abeceda nima (і, ї, є, ґ). Nekatere črke zgledajo enako, ampak imajo drugačno izgovorjavo v obeh jezikih. Ukrajinski samoglasniki ne slabijo, zato je ukrajinsko črkovanje bližje izgovorjavi. Ukrajinski superlativi in primerjalniki so bolj raznoliki kot v ruskem jeziku. Ukrajinski jezik ima več pasivnih oblik glagola. Pravila glede ločil sta v obeh jezikih zelo podobna. Obstaja nekaj manjših razlik v pravilih uporabe vezaja.

Besedišče

Ukrajinski besednjak ima več poljskih besed in manj besed iz starega cerkvenega slovanskega jezika. Težko je oceniti, kateri od jezikov ima več besed iz nemškega in turškega jezika, saj so se iz teh jezikov izposodile različne besede v ruski in ukrajinski jezik. Nekateri menijo, da je ukrajinski ohranil več arhaičnih značilnosti kot ruski. Iz vidika besedišča je ukrajinski jezik bolj podoben beloruskemu (le 16% razlik je), ruski jezik pa je bolj podoben bolgarskemu (27% razlik). 38 % ukrajinskega besedišča se razlikuje od ruskega. V primerjavi z drugimi evropskimi jeziki: razlika je taka kot med španščino in italijanščino ali francoščino in portugalščino, le da sta si ruščina in ukrajinščina bolj podobna tudi fonetično.

Tekom zgodovine je Peter Veliki, ruski car, želel Rusijo narediti bolj podobno preostali Evropi, zato je ruščina dobila veliko latinskih, francoskih, nemških in italijanskih besed. Medtem se je ukrajinski jezik večinoma razvil na podlagi govornega jezika, ki so ga pisci 19. stoletja začeli dejavno uporabljati v svojih literarnih in raziskovalnih delih. Obstaja tudi veliko ukrajinsko-ruskih homonimov – to so besede, ki zvenijo enako, a imajo popolnoma drugačen pomen. Oba jezika uporabljata cirilico, imajo pa medsebojno 7 razlik. Glasove imata oba jezika podobna, je pa nekaj razlik pri izgovorjavi.

Zgodovina jezikov

Vsi slovanski jeziki, vključno z ukrajinskim in ruskim, so bili najprej narečja. Nastali so iz proto-slovanskega jezika, ki je obstajal približno od 5. do 9. stoletja. Dandanes je več kot 20 slovanskih jezikov.

  • Vzhodnoslovanski jeziki: ruski, beloruski, ukrajinski,… ;
  • Zahodnoslovanski jeziki: poljski, češki, slovaški, …;
  • Južnoslovanski jeziki: slovenski, hrvaški, makedonski, bolgarski,… .

Vendar sodobni jezikoslovci priznavajo, da je ta razdelitev bolj geografska (in politična) kot dejanska. Ukrajinski, ruski in beloruski jeziki namreč uporabljajo cirilico in so tudi zaradi tega določeni v enako skupino (čeprav cirilico uporabljajo tudi Bolgari, Makedonci in Srbi).

Prevodi

Prav zaradi izjemne podobnosti jezikov je pomembno, da so prevodu v ruski ali ukrajinski jezik izjemno natančni. Zaradi občutljivosti ljudi zaradi zgodovine in političnih razmer je izjemno pomembno, da se pravilno sporazumevate, sicer tvegate zamero. Najboljši vtis boste pustili s poznavanjem jezika, zato se v primeru, da potrebujete pomoč pri ukrajinskem ali ruskem jeziku, obrnite na strokovnjake.

Prevajalska akademija vam pomaga pri prevodih, sodnih prevodih ali poslovni komunikaciji.