Ukrajinski jezik (ukrajinščina) je vzhodnoslovanski jezik, kjer se čuti zahodnoslovanski vpliv, najbolj poljščine. Politično gledano se sicer izvajajo pritiski za ukinitev ukrajinskega jezika in sicer s strani Rusije še iz časov carske Rusije. Ukrajinski jezik se je ohranil v skrajno zahodnem delu Ukrajine ter med ukrajinski izseljenci. Čeprav mnogi mislijo, da sta ukrajinščina in ruščina enaka jezika, pa temu ni tako. Ukrajinščino govori več kot 47 miljonov govorcev, je uradni jezik Ukrajine, govorijo pa jo v Ukrajini, Rusiji, Braziliji, Kazahstanu, Kanadi, Moldaviji, Belorusiji, Argentini, Paragvaju ter na Madžarskem, Poljskem in Portugalskem.  Jezika se pravzaprav precej razlikujeta, k temu pa je pripomogla njuna skupna zgodovina.

Razlike med ruskim in ukrajinskim jezikom

Ukrajinščina in ruščina se razlikujeta na različnih nivojih: besedišče; črke; glasovi; slovnica; struktura stavkov.

Vsi slovanski jeziki, vključno z ukrajinskim in ruskim, so bili najprej narečja. Nastali so iz proto-slovanskega jezika, ki je obstajal približno od 5. do 9. stoletja. Dandanes je več kot 20 slovanskih jezikov.

  • Vzhodnoslovanski jeziki: ruski, beloruski, ukrajinski,… ;
  • Zahodnoslovanski jeziki: poljski, češki, slovaški, …;
  • Južnoslovanski jeziki: slovenski, hrvaški, makedonski, bolgarski,… .

Vendar sodobni jezikoslovci priznavajo, da je ta razdelitev bolj geografska (in politična) kot dejanska.

Ukrajinski, ruski in beloruski jeziki namreč uporabljajo cirilico in so tudi zaradi tega določeni v enako skupino (čeprav cirilico uporabljajo tudi Bolgari, Makedonci in Srbi).

V nekaterih pogledih je ukrajinščina bolj podobna slovaščini ali poljščini (čeprav sta v zahodnoslovanski skupini), kot pa ruskemu jeziku. Vseeno pa seveda obstajajo podobnosti med ruščino in ukrajinščino, saj sta bili državi politično in geografsko stoletja povezani. Ukrajina in Rusija dandanes delita 2295 kilometrsko mejo. Včasih sta bili to dve državi v Sovjetski zvezi, trdno politično združeni. Več kot stoletje je bil del Ukrajine del ruskega imperija. Jezika imata torej skupen izvor in zgodovino, s tem pa tudi medsebojne podobnosti.

Besednjak

Iz vidika besedišča je ukrajinski jezik bolj podoben beloruskemu (le 16% razlik je), ruski jezik pa je bolj podoben bolgarskemu (27% razlik). 38 % ukrajinskega besedišča se razlikuje od ruskega. V primerjavi z drugimi evropskimi jeziki: razlika je taka kot med španščino in italijanščino ali francoščino in portugalščino.

Tekom zgodovine je Peter Veliki, ruski car, želel Rusijo narediti bolj podobno preostali Evropi, zato je ruščina dobila veliko latinskih, francoskih, nemških in italijanskih besed. Medtem se je ukrajinski jezik večinoma razvil na podlagi govornega jezika, ki so ga pisci 19. stoletja začeli dejavno uporabljati v svojih literarnih in raziskovalnih delih. Obstaja tudi veliko ukrajinsko-ruskih homonimov – to so besede, ki zvenijo enako, a imajo popolnoma drugačen pomen. Oba jezika uporabljata cirilico, imajo pa medsebojno 7 razlik. Glasove imata oba jezika podobna, je pa nekaj razlik pri izgovorjavi. Slovnica je zelo podobna, saj imajo vsi slovanski jeziki v principu enaka pravila glede samostalnikov, časov, glagolov, spolov,…Zato lahko rečemo, da sta tudi ukrajinski in ruski jezik v slovnici zelo podobna.

V Sloveniji je le ena sodna tolmačka za ukrajinski jezik

Čakalna doba sodnih prevodov in iz ukrajinskega jezika v Sloveniji je lahko zelo dolga. Razlog tiči v tem, da je v naši državi le ena sodna tolmačka za ukrajinski jezik, zaradi česar se na sodni prevod lahko čaka zelo dolgo. V naši prevajalski agenciji se kljub temu trudimo pomagati strankam in v primeru prezasedenosti sodne tolmačke ponudimo rezervno rešitev.

Prevajanje v ukrajinski jezik

Prevajalska akademija  nudi navadne prevode v ukrajinski jezik in iz ukrajinskega jezika ter priskrbi sodne prevode. Imamo namreč veliko sodelavcev, tudi strokovnjakov za ukrajinski jezik, nekateri med njimi so tudi materni govorci. V kolikor imate vprašanje ali potrebujete prevod v ukrajinski jezik ali iz njega, nas le kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.