Sodni prevodi diplom in spričeval

Sodni prevodi diplom in spričeval se potrebujejo v marsikateri situaciji. Med sodne prevode sodijo vsi dokumenti, ki imajo opravka z uradnimi institucijami, s pravom in sodišči. Med te listine spadajo tudi sodni prevodi diplom in spričeval.

Kdaj potrebujemo sodni prevod diplome in spričeval?

Sodni prevod listin in dokazil o izobraževanju potrebujemo, ko se odpravljamo na delo v drugo državo ali na študij v tujino. Takrat tam od vas zahtevajo določena dokazila, med drugim tudi diplomo in spričevala. Ker v tuji države seveda ne poznajo vašega maternega jezika, zahtevajo prevod diplome. Velja tudi obratno; tujci, ki se zaposlijo v Sloveniji ali so tu v sklopu študija, prav tako potrebujejo sodni prevod diplome. Sodni prevod diplom in spričeval se nujno opravi tudi ob nostrifikaciji diplome (priznavanju diplome).

Ali zadostuje navadni prevod diplome?

Ne, za tako pomembne dokumente navadni prevod diplome ne zadostuje. Nujno je potreben in obvezen sodni prevod. Sodne prevode diplom in spričeval lahko opravi samo sodni prevajalec (sodni prevajalec – sodni tolmač je prevajalec, ki je posebej izšolan. Po zakonih mora izpolnjevati različne pogoje, imenovan pa je s strani Ministrstva za pravosodje. Opravljen mora imeti izpit iz maternega in tujega jezika ter prava).

Sodno prevajanje v Prevajalski akademiji

Sodno prevajanje terja veliko odličnega poznavanja jezikov in različnih ved. Naša agencija  sodeluje z velikim številom sodelavcev – tudi zunanjih – kar nam omogoča vrhunsko kvaliteto in ažurnost. Ob strani nam stojijo naravni govorci, strokovnjaki s področja prava in drugih ved ter sodni tolmači, tako vam lahko vsi skupaj zagotovimo vrhunski prevod.

Prevajamo iz slovenščine v več kot 20 jezikov (ter obratno):

nemščina;

angleščina;

srbščina;

bosanščina;

hrvaščina;

albanščina;

španščina;

italijanščina;

francosščina;

bolgarščina;

ruščina.

Kaj potrebujemo za sodni prevod

Za hiter sodni prevod nam morate prinesti ali poslati izvirnik ali overjeno fotokopijo, saj se le-ta nato zveže skupaj s sodno overjenim prevedenim dokumentom.

Če ste v dvomih ali potrebujete vprašanja in pomoč, se le obrnite na nas in z veseljem vam pomagamo in rešimo morebitne težave. Prav naše dolgoletne izkušnje nam pomagajo pri delu. Velikokrat se zgodi, da stranke zelo hitro potrebujejo sodni prevod, kar nam ne predstavlja težave. Zaradi velike in vrhunske ekipe sodni prevod opravimo hitro, a ne na račun kvalitete. Sodni prevod namreč lahko uredimo tudi isti dan ali celo v roku ene ure po naročilu.