Tolmačenje je proces posredovanja govorjenega ali znakovnega jezika med govorci različnih jezikov. Sodno tolmačenje pa je tolmačenje, ki se potrebuje in izvaja v raznih postopkih, predvsem na sodiščih, ko udeleženci v postopkih in razpravah govorijo tuj jezik, torej jezik, ki ni uradne jezik države, v kateri postopek poteka. Sodno prevajanje in tolmačenje pa se ne izvaja le na obravnavah v sodišču, temveč tudi pri drugih postopkih.

Včasih je potrebno tolmačiti pri naroke pri notarju, uradne listine in dokumente ali na posebnih dogodkih. S temi stvarmi se soočajo pari, pri katerih je en posameznik v paru tujec. Če sta slovenski državljan in oseba, ki ni slovenski državljan želita poročiti ali ustvariti družino, ju čaka več dela kot običajno. Če želi slovenski državljan skleniti zvezo s tujcem, ki ne govori slovensko, potrebuje sodnega tolmača, kar mu narekuje veljavna zakonodaja.  Sodni tolmač je posebej izšolan prevajalec, ki ga na to funkcijo imenuje minister za pravosodje. Sodni tolmač je torej oseba, ki sodno tolmačenje lahko opravlja za neomejen čas, z dolžnostjo in pravico tolmačenja na narokih in na zahtevo sodišča. Sodni tolmač lahko prevaja govorjeno ali pisano besedo.

Sodni tolmač mora biti torej prisoten, ko se določa termin poroke na upravni enoti (ob vložitvi vloge na matičnem uradu) in potem tudi na sami poroki oz. poročnemu obredu. S tem se zagotovi, da oseba, ki ne govori slovenski, razume, da bo sklenila poročni zakon in prešla v zakonski stan. To je nujno, saj se le s tem lahko izognemo določenim zlorabam in zares zagotovimo, da obe osebi, ki zakon podpisujeta, jasno razumeta pomen postopka. Enako velja, ko se tak par odloči za družino. Tudi v primeru določitve starševstva, ko je eden izmed staršev tujec, in njegov materni jezik ni slovenščina, mora biti po veljavni slovenski zakonodaji prisoten sodni tolmač. Sodni tolmač se skupaj s starši oglasi na upravni enoti, kjer tolmači pri določitvi starševstva.

Sodni tolmač mora biti torej prisoten na poroki in pri določitvi starševstva. V kolikor potrebujete strokovnega, profesionalnega in zanesljivega sodnega tolmača, ki bo prisostvoval pri vaši poroki ali podobnih dogodkih, se lahko obrnete na Prevajalsko akademijo in z veseljem vam bomo pomagali. Sodni tolmač mora biti oseba odgovornega in prijaznega obnašanja, saj so to dogodki, ki pustijo lepe spomine. Primerno sodno tolmačenje po ugodni ceni vam vsekakor lahko zagotovimo, le kontaktirajte nas!