Vsako podjetje ima morda različna marketinška besedila v obliki brošur, letakov ali plakatov. Na le-teh je običajno le malo teksta in še ta je bolj ustvarjalen, tržno usmerjen. Povsem druga, večja oblika predstavitve podjetja; blagovne znamke ali izdelkov oz. storitev pa je v obliki kataloga. Katalog je tisti, ki je ena izmed najpomembnejših in največjih oblik predstavljanja podjetja (ter izdelkov ali storitev). Katalog mora imeti privlačne slike in zgledna ter pravilna besedila. Če ste podjetje, ki se širite na tuji trg, pa morate vsa ta besedila v katalogu nujno tudi prevesti v jezik, ki ga bo ciljna publika razumela. Prevod kataloga je namreč ključen, za vašo potencialno stranko iz tujine, ki ne razume slovenskega jezika. Izdelek ali storitev namreč lahko prodate le, če oseba razume, kaj želite povedati.

Prevajanje tehničnih besedil in katalogov pa je zelo specifično, saj mora biti prevajalec strokovnjak tudi na področju, ki ga prevaja. Nujno je visoko tehnično znanje ter poznavanje terminologije. Opisi izdelkov ali storitev morajo biti točni in natančni, sicer ste hitro lahko obtoženi zavajanja kupcev, ki pa so, kot vemo, lahko izjemno občutljivi. S katalogom se torej predstavljate, zato je nujno, da v njem ni slovničnih napak, vsebinskih napak, nujni pa so podrobni in točni opisi izdelkov ali storitev ter tehničnih podrobnosti. Ne želite nepopravljive poslovne škode in slabega ugleda, zato predlagamo, da se obrnete na strokovnjake Prevajalske akademije. Pomembno je namreč, da prevod prepustite strokovnim prevajalcem – le točne dodatne informacije o vas, vaših izdelkih in storitvah, lahko prepričajo tuje stranke, ki se jim boste še bolj približali v njihovem lastnem jeziku.

Naše stranke – mnoga podjetja – poleg katalogov potrebujejo tudi prevode navodil za uporabo, navodil za montažo, priročnikov ter drugih varnostnih navodil. Naše stranke izhajajo iz različnih področij, iz katerih potrebujejo prevod posameznih besedil:

 • medicina;
 • znanost;
 • avtomobilizem;
 • optika;
 • inženirstvo;
 • telekomunikacije;
 • grabeništvo;
 • aritektura;
 • elektronika;
 • biotehnogloija;
 • računalništvo;
 • kemija.

Naše dolgoletne izkušnje prevajanja razno raznih besedil iz mnogih področij pomagajo, da svoje delo zares vrhunsko opravimo. V Prevajalski akademiji ponujamo prevode v več kot 50 jezikov. Zaradi velikega števila prevajalcev in sodelovanjem z raznimi strokovnjaki na drugih področjih, lahko zagotovimo kakovosten, natančen, ustrezen, zanesljiv in ažuren prevod.