Makedonščina je jezik, ki je nam malo znan in se govori v Republiki Makedoniji, jugozahodni Bolgariji (Pirinska Makedonija) severni Grčiji (Egejska Makedonija) ter v jugovzhodni Albaniji (Mala Prespa). V Makedoniji živi več kot dva milijona ljudi. Največ prebivalcev živi v glavnem mestu Skopje (okoli 515 tisoč). Poleg Makedoncev živijo še narodne manjšine: romska, srbska, albanska, vlaška, turška in  bošnjaška manjšina. Makedonski jezik je poseben zato, ker ima jezikovne značilnosti, ki niso podobne ostalim slovanskim jezikom. Ima na primer določno rabo pridevnikov in samostalnikov, ki imajo prilegajoče se končnice glede na spol, medtem ko se samostalniki in pridevniki skoraj ne sklanjajo. Druga zanimivost je to, da makedonski jezik uporablja le cirilico. Čeprav spade med države bivše Jugoslavije, pa se makedonski jezik precej razlikuje od srbskega, hrvaškega ali bosanskega jezika, še najbolj je pravzaprav podoben bolgarskemu jeziku. Je materni jezik več kot dvema milijonoma ljudi, poleg tega pa jo dnevno uporablja okoli 300.000 ljudi (predvsem Albanci in Turki). Kot je značilno za države bivše Jugoslavije, je tudi tu precej stvari spornih. Makedonski sosedi Albanija in Srbija sta sicer makedonščino priznali kot jezik manjšine, z njimi pa se ne strinjata in ne priznavata makedonščine kot jezika manjšini Bolgarija in Grčija, zato je težko oceniti uradno število makedonsko govorečih ljudi.

Svojo polno neodvisnost je Makedonija razglasila leta 1991. Makedonščina je uradni jezik, saj ima od leta 2002 položaj uradnega jezika tudi vsak drugi jezik, ki ga govori vsaj 20 % prebivalstva. Trenutno te pogoje v Makedoniji izpolnjuje le še albanščina, vendar se le-ta sme uporabljati samo tam, kjer to dovoljuje in vedno ob cirilični makedonščini. V skupnostih, kjer govori drug jezik čez 20 % prebivalstva, se sme ta jezik uporabljati kot občinski jezik, torej poleg makedonščine in vseh ostalih uradnih jezikov. Sem spadajo srbščina, romščina in turščina.

Makedonščina postaja vedno bolj aktualna, zaradi odpiranja trga, saj že sedaj veliko podjetij sodeluje na makedonskem trgu, zato je povsem možno, da boste iz poslovnih ali osebnih razlogov potrebovali prevod iz slovenščine v makedonski jezik ali obratno tudi vi. Naša prevajalske agencija ima na voljo mnogo prevajalcev, tudi naravno govorečih, ki dobro poznajo vse posebnosti makedonskega jezika in cirilice, zato lahko nudimo kakovosten, strokoven in kvaliteten prevod iz slovenščine v makedonščino ali obratno. Na nas se lahko obrnete, v kolikor bi potrebovali ugoden in kvaliteten prevod poslovnih listin, pogodb, potrdil ali drugih dokumentov.