Skoraj vsak od nas je vsaj enkrat v življenju potreboval prevod določenega besedila. Glede na to, da živimo v dobi globalizacije, pogosto potrebujemo prevod besedil pri poslovanju s tujino, včasih prevod potrebujemo tudi pri urejanju dokumentov, vpis v šole ali univerze, poroko, urejanje bivališča itd…

Ko naročite prevod besedila in Vas iz prevajalske agencije vprašajo »Kakšen prevod potrebujete navaden ali sodni?« pogosto ne veste odgovora na to vprašane, ker sploh ne veste kakšna je razlika med prevodoma.

V nadaljevanju bomo obrazložili razlike med sodnimi in navadnimi prevodi.

Sodni prevod opravi sodno zaprisežen prevajalec, ki pridobil licenco s strani Ministrstva za pravosodje. Dokument, ki ga sodni  prevajalec prevede se veže skupaj z izvirnikom z vrvico, sodni prevajalec priloži izjavo, da je prevod besedila enak z izvirnikom, podpiše in požigosa dokument. Sodni prevod je uradni prevod in kot tak je pravno veljaven v tujini. Po navadi se sodno prevajajo potrdila o nekaznovanju pri urejanju bivališča, spričevala, pri vpisu v šolo ali pri vpisu na univerzo v tujini, rojstni listi, poročni listi, druga raznovrstna potrdila izdana s strani uradnih organov. Sodne prevode naročajo tudi sodišča pri obravnavah raznovrstnih zadev.

Sodni prevod je pogosto precej dražji od navadnih in zaradi tega je potrebno pred naročanjem prevoda  pridobit informacijo za kakšen prevod se gre, ali se potrebuje sodni prevod ali je dovolj, če je besedilo prevedeno s strani navadnega prevajalca oz. prevajalec, ki nima licence s strani Ministrstva ta pravosodje.

Za pomoč pri odločanju kakšen prevod v bistvu potrebujete, spodaj navajamo za katera besedila je potreben sodni prevod in za katera navaden, čeprav ni nujno da to drži.

Sodni prevod po navadi potrebujemo za prevod naslednje dokumentacije:

 • Sodni spisi

 • Potrdila o nekaznovanju

 • Spričevala in diplome

 • Rojstni listi

 • Poročni listi

 • Raznovrstna potrdila s strani uradnih organov

 • Akt o ustanovitvi družbe

Navadni prevodiuporabljamo za vsa druga besedila kot so:

 • Marketinška besedila

 • Medicinska besedila

 • Tehnična besedila in katalogi

 • Letna poročila

 • Revizijska poročila

 • Pravna besedila

 • Življenjepisi

 • Cenitvena poročila

Torej če se odpravljate na delo ali študij v tujino, če boste odprli podjetje v tujini, če se boste poročili v tujini, če boste enostavno vi in vaša družina živeli v tujini in pri tem urejate potrebno dokumentacijo za pridobitev raznovrstnih dovoljenj, potrebujete sodni prevod, ker je pravno veljaven v tujini.

Če naročite sodni prevod boste morali dostaviti fizično originalno dokumentacijo, po opravljenem sodnem prevodu Vam dokumentacijo dostavimo fizično ali priporočeno preko Pošte Slovenije. To ne velja za navadne prevode, ker jih enostavno dobite na vaš mail.

Pogosto se zgodi, da se naročnik prevoda odloča na osnovi cene prevoda, v tem primeru se lahko zgodi, da uradni organi  zavrnejo prevod, ker ni sodno overjen, to seveda pomeni, da bo imel naročnik dvojne stroške,  prvič bo plačal cenejši navaden prevod in drugič sodni prevod.

Za lažjo odločitev v takšnih primerih, Vam priporočamo, da se obrnete na našo prevajalsko agencijo. Naši referenti Vam bodo z veseljem