Приспособување на странците на правилата за работа во Словенија

Кога некој од Словенија ќе замине во странство, мора да се прилагоди на законската регулатива и условите во странската земја, а со истата задача се соочуваат и странците кои доаѓаат во Словенија. На странците им е потребна помош за организирање на документацијата, како и за преведување на документацијата. Многупати на странците им е потребна помош и при добивање разни документи, пополнување формулари или едноставно на странците им треба совет за одредена работа. Бидејќи  множинството не ја познаваат земјата, неопходно е да им понудиме сигурна помош.

Што конкретно им е потребно на странците за да живеат во Словенија

На странците им треба широк спектар на документи за престој, бизнис и живот во Словенија, кои се разликуваат во зависност од нивното образование и желба и способност за работа во Словенија. Така на странците им е потребен официјален (судски) превод на одредени документи и потврди, како што се: потврда за криминално досие, потврда за стаж, потврда за работно искуство, официјален (судски) превод на дипломи, уверенија, официјален (судски) превод на наставната програма и/или CV и официјален (судски) превод на медицинската документација.

Странците секогаш можат да се јават во Академијата за преводи за помош околу документација или совет за одредена постапка, а тие ќе ви помогнат бесплатно. Академијата за преводи исто така може да ви помогне да пополните формулари и да понуди помош при уредување на документацијата како што се: добивање дозволи, добивање работни дозволи, продолжување на работни дозволи, продолжување на дозволи, нострификација на дипломи, барања за поврат на данок на доход како нерезидент, барање статус на резидент во Република Словенија, барања за татковско отсуство, барања за детски додаток, добивање изводи за осигурување од ЗПИЗ и помош при средување на документација како вадење на формуларот U1 во Завод за вработување.

Доверлив партнер за уредување и преведување на документација

Академијата за превод обединува широк спектар на експерти од различни области. Странците можат да контактираат за бесплатна помош или совет во секое време на телефонскиот број 0038641983926. Доколку сте подобри во пишувањето, тие ќе бидат многу среќни да ја добијат вашата e-mail порака на е-пошта: prevajalska.akedamija@gmail.com.  Тимот на Академијата за превод секогаш ќе ви стои на располагање и ќе одговори на вашите прашања во најкраток можен рок. Странците секогаш можат да најдат сигурен извор на помош за уредување и преведување на документацијата во Академијата за преводи, дури и кога станува збор за официјален (судски) превод на документација.