Uradni (sodni) prevod za delo v tujini

Marsikateri študent ali študentka pa tudi kasneje mladi ljudje sanjarijo o delu v tujini. Tako se počutijo pomembne, realnost pa zahteva prizemljitev. Nemalokrat je to opravek z nadležno administracijo, ki vključuje tudi uradni (sodni) prevod dokumentacije. Uradni (sodni) prevod ne potrebujejo samo študenti in mladi, ampak tudi vsi, ki želijo nemoteno delovati v tujini.

Kako pripraviti dokumentacijo za nemoteno delo v tujini

Podjetja, ki poslujejo ali kakorkoli delujejo v tujini, tja pošiljajo svoje delavce bodisi na delo v druge države EU bodisi v države tretjega sveta, morajo upoštevati  predpise in zakonodajo države gostiteljice. Vsaka država ima svoje posebnosti, ne glede na to, če je del EU ali kakšne druge širše gospodarske skupnosti. Podjetje, ki bo v te države pošiljalo svojo delovno silo, se mora seznaniti s tujo teritorialno zakonodajo in jo upoštevati.

Za primer lahko vzamemo Nemčijo. Že pred odhodom tujih delavcev v tujino, je potrebno urediti uradni (sodni) prevod dokumentacije. Delavce je potrebno prijaviti na  ZOLL in SOKA BAU, če gre za gradbeno podjetje. V naslednjem koraku je potrebno urediti obrazec A1 za vsakega delavca posebej. Za državljane tretjih držav je potrebno pred odhodom na delo pridobiti vizum Vander Elst. Vsi ti postopki pa zahtevajo prevod dokumentacije v uradni jezik države gostiteljice.

Kam po nasvet in kdo mi lahko pomaga

Naša Prevajalska akademija vam lahko pripravi in ​​uredi uradni (sodni) prevod dokumentacije za nemoteno poslovanje v tujini, kot so: uradni (sodni) prevod izpisa iz sodnega/poslovnega registra družbe, prevod potrdila o plačanih davkih in prispevkih FURS, uradni (sodni) prevod potrdila Gospodarske zbornice Slovenije o vpisu v imenik, obrtno dovoljenje, prevod diplome in potrdila o strokovni izobrazbi, prevod pogodbe o zaposlitvi za delavce, ki so napoteni na delo v tujino, prevod plačilnih list delavcev, ki so napoteni na delo v tujino, v določenih primerih uradni (sodni) prevod obrazcev A1, prevod potrdila o usposabljanju iz varstva pri delu, ter tudi v določenih primerih uradni (sodni) prevod zdravniškega spričevala delavca. Za nameček za podjetja uredimo še prijavo na ZOLL, SOKA BAU ter izračun Soka BAU.