Z zdravniškimi izvidi do pravega mnenja in zdravja

Nemalokrat smo že slišali o napačnih diagnozah in zdravljenju s strani različnih zdravnikov. Tako so se pacienti obrnili po drugo mnenje in pri tem je bilo velikokrat potrebno prevajanje zdravniških izvidov. Včasih je drugo mnenje v majhni Sloveniji težko dobiti zaradi ozke povezanosti zdravnikov, veliko lažje pa je v tujini. Prevajanje zdravniških izvidov je tako postalo nuja in vse več ljudi se odloča za to. Tudi pri odškodninskih postopkih v primeru poškodbe pri delu ali prometne nesreče, zdravljenja v tujini in pri selitvi v drugo državo nemalokrat potrebujemo prevajanje zdravniških izvidov.

Zakaj je tako pomembno strokovno in kvalitetno prevajanje zdravniških izvidov

Zdravniški izvidi morajo biti prevedeno zelo strokovno in natančno. Samo pomislite, do kakšnih hudih in usodnih zapletov lahko pride, če se določen latinski izraz napačno prevede in zdravnik misli, da imate čisto drugo bolezen kot jo imate v resnici. Ali pa da vam zaradi napačnega prevoda predpiše napačno zdravilo. Prevajanje zdravniških izrazov tako zahteva poznavanje medicine, medicinske terminologije in latinskih izrazov. Poleg tega mora za prevajanje zdravniških izvidov poskrbeti oseba, ki je tudi zelo izkušena na tem področju in imate izkušnje tudi iz prakse ne samo iz učbenikov in teoretičnega sveta.

Kaj v praksi pomeni prevajanje zdravniških izvidov?

V praksi prevajanje zdravniških izvidov pomeni, da je potrebno prevesti vso dokumentacijo, ki se na določen zdravstveni problem nanaša. Tak zdravstveni problem je lahko bolezen, poškodba ali pa je prevajanje zdravniških izvidov potrebno zaradi zdravljenja v tujini, drugega mnenja zdravnika v tujini, odškodninskega postopka v primeru poškodbe pri delu ali prometne nesreče oziroma selitve v drugo državo. Pri delavcih, ki so se poškodovali v tujini in so prvo nujno medicinsko pomoč dobili v tujini, je potrebno prevajanje zdravniških izvidov, napisanih v tujem jeziku v lokalni jezik. Če se delavec odloči od delodajalca zahtevati odškodnino za poškodbo pri delu, je potreben prevod celotne zdravstvene dokumentacije v zvezi z omenjeno poškodbo pri delu.

Naša Prevajalska akademija vam lahko hitro in strokovno pomaga pri prevajanju zdravstvene dokumentacije, tako pri odškodninskih zadevah kot pri prevajanju zdravstvenih diagnoz in izvidov, če ste se že odločili za drugo zdravniško mnenje v tujini, za zdravljenje v tujini ali se boste v tujino preselili.