Proces dedovanja postaja globalen

V današnji dobi je moč v kratkem času preiti z enega konca sveta na drugega. Veliko mladih se odloča, da se poda v tujino in nemalokrat se zgodi, da lastna rojstna domovina postane tujina. Če se drugje pridobi še državljanstvo, je potem proces asimilacije še toliko večji. Problem se lahko pojavi, ko nastopi čas za dedovanje in je potrebno imeti ustrezne dokumente. Eden izmed njih je sodno overjen prevod obrazca evropskega potrdila o dedovanju.

Urejanje dokumentov ob dedovanju

Ko nekdo podeduje nepremičnino ali kaj drugega na podlagi sklepa, ki ga izda pristojno sodišče, je potrebno v nadaljnjem postopku sodno prevajanje in prepis nepremičnin v tujini (EU) ali v domovini. V ta namen je danes nujno potrebno pridobiti sodno overjen prevod obrazca evropskega potrdila o dedovanju. Ker pa ima veliko ljudi tudi svoje posesti na Hrvaškem zaradi bližine morja, se nemalokrat zgodi, da kdo kaj podeduje tudi v Hrvaški. V ta namen pa je tako potrebno pridobiti sodni prevod EU potrdila v hrvaški jezik. V Sloveniji se tako zelo pogosto zgodi, da se izvede sodni prevod EU potrdila o dedovanju v hrvaški jezik.

Kdo lahko pomaga pri procesu dedovanja

Za ureditev oziroma prepis nepremičnin v tujini (EU) mora dedič priskrbeti sodni prevod v jezik, ki se uporablja v državi prepisa nepremičnin. Pri tem je potrebno vedeti, da je omenjeni obrazec zelo obsežen, vendar pa se ne prevaja celotnega besedila, ampak samo del, ki se nanaša na posamezno zadevo. Pomaga vam urediti sodno overjen prevod obrazca evropskega potrdila o dedovanju kakor tudi sodni prevod EU potrdila o dedovanju v hrvaški jezik. Prevajalska akademija d.o.o. ima ogromno izkušenj in strokovnjakov z različnih pravnih področij, ki vam bodo pomagali pri procesu urejanja dokumentov dedovanja v poljubnem jeziku.