Vstop v Slovenijo je za državljane tretjih držav v primerjavi z vstopom v Slovenijo državljanov članic Evropske unije pogojen z določenimi pravili. Ta med drugim narekujejo, da morajo državljani tretjih držav, ki želijo prebivati v Sloveniji – bodisi iz turističnih, poslovnih ali študijskih bodisi iz osebnih razlogov –, pri diplomatskem predstavništvu oziroma konzulatu Republike Slovenije na tujem še pred vstopom v Slovenijo pridobiti ali vizum ali dovoljenje za prebivanje. V kolikor za slednjega zaprosijo po pošti, morajo dokumentaciji dodati kopijo potnega lista, overjeno pri notarju ali drugi pristojni instituciji, in sodno overjen prevod tega v slovenščino, ki pa ga lahko opravi edino registrirani sodni prevajalec.

Obstajata dve vrsti vizuma: vizum C in vizum D. Prvega izda schengenska država in s tem državljanom tretjih držav omogoči vstop v Republiko Slovenijo (ali katero drugo schengensko državo) kadarkoli v času njegove veljavnosti (180 dni), vendar njihovo prebivanje ne sme preseči 90 dni (oziroma manj, če je veljavnost vizuma krajša). Za razliko od tega se v povezavi z drugim, prav tako izdanem s strani schengenske države, dolžina prebivanja v različnih schengenskih državah sešteva, medtem ko njegova veljavnost ostaja nespremenjena (180 dni, skupno bivanje do 90 dni).

Bistvenih razlik ni mogoče zaslediti niti med vizumom in dovoljenjem za prebivanje, saj je tudi v primeru dovoljenja za prebivanje čas bivanja v Republiki Sloveniji oziroma različnih schengenskih državah omejen na 90 dni v skupnem obdobju 180-ih dni, kolikor znaša veljavnost tega. Je pa pri oddaji dokumentacije za pridobitev dovoljenja treba poskrbeti za overjeno kopijo potnega lista in sodni prevod overitve, saj je v nasprotnem primeru vloga nepopolna, zaradi česar organ vlagatelja pozove k dopolnitvi, ki celoten postopek podaljša.

Praktični nasveti Prevajalske akademije

Kje je mogoče opraviti overitev kopije potnega lista? Potni list in druge uradne listine je možno overiti na katerikoli Upravni enoti ali pri notarju.

Zakaj sodni prevod zahteva sodnega prevajalca in ne kateregakoli prevajalca? Sodno prevajanje lahko opravljajo izključno prevajalci s posebnim statusom, ki ga podeljuje Ministrstvo za pravosodje. Prevajalci, pristojni za sodni prevod, so vpisani v imenik tolmačev, samo imenovanje pa je objavljeno tudi v Uradnem listu.

Vstop v Slovenijo

V Republiko Slovenijo je mogoče vstopiti na več načinov, vsem njim pa je skupno, da mora biti veljavnost potne listine daljša za minimalno tri mesece od nameravanega prebivanja v Sloveniji. Med najpogostejše načine sicer sodijo vstop na temelju:

• veljavne osebne izkaznice ali potnega lista (državljani Evropske unije),

• veljavnega potnega lista brez vizuma ali dovoljenja za prebivanje,

• veljavnega potnega lista z vizumom (državljani tretjih držav),

• veljavnega potnega lista z dovoljenjem za prebivanje, izdanega s strani pristojnega organa Republike Slovenije ali pristojnega organa države, ki je podpisala Konvencijo o izvajanju schengenskega sporazuma, osnovanega 14. 6. 1985 (državljani tretjih držav).

V primeru slednjega so državljani tretjega sveta, kamor sodijo države v razvoju, ki se nahajajo v Južni Aziji, Srednji in Latinski Ameriki, Afriki ter na Bližnjem Vzhodu, še pred vstopom v Slovenijo zavezani k pridobitvi dovoljenja za prebivanje. Ti morajo vlogi obvezno priložiti kopijo potnega lista, overjeno pri notarju ali na za to pristojni instituciji, in sodni prevod tega v slovenščino.

Dobro je vedeti

Tuji državljani so v postopku prijave bivališča oziroma pridobivanja dovoljenja za prebivanje dolžni pridobiti davčno številko, ki je osnova za urejanje obveznih socialnih zavarovanj. Zanjo je pristojen Finančni urad Republike Slovenije (FURS).

Obstajata dve vrsti dovoljenja za prebivanje: dovoljenje za začasno in dovoljenje za stalno prebivanje. Za prvega je mogoče zaprositi v primeru dokazljivega namena prebivanja v Republiki Sloveniji in je časovno omejen na čas, potreben za uresničitev namena, pri čemer ta ne sme preseči obdobje enega leta. Ga je pa pod enakimi pogoji mogoče podaljšati. Vlogo zanj je treba oddati na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini in ob tem poskrbeti za sodni prevod zahtevane dokumentacije v slovenščino, ki velja za uradni jezik Republike Slovenije. V primerjavi z začasnim dovoljenjem za prebivanje je vlogo za dovoljenje za stalno prebivanje mogoče vložiti izključno na Upravni enoti območja bivanja, in to po zakonsko določenem obdobju prebivanja v Sloveniji. Slednje dovoljenje je izdano za neomejen čas in trajanje prebivanja v Republiki Sloveniji.

Sodni prevod Prevajalske akademije

V Prevajalski akademiji smo specializirani za sodno prevajanje uradnih listin in dokumentov iz ter v različne jezike, med drugim angleščino, nemščino, hrvaščino, srbščino, ruščino, slovaščino, češčino in številne druge. Sodni prevod v ali iz vseh naštetih opravljajo prevajalci, vpisani v sodni imenik prevajalcev, zaradi česar je prav vsak njihov sodni prevod strokoven in natančen. Poleg tega naše prevajalske storitve odlikujejo zanesljivost, ugodnost in časovna prilagodljivost, kar je povezano tudi s samim dejstvom, da imamo zgrajeno široko mrežo naravnih govorcev ter strokovnjakov različnih področij, med drugim prava, trgovine, psihologije, športa in ekonomije.

Prevod, najsi bo običajen najsi bo sodni prevod, po predhodnem dogovoru z naročnikom tudi lektoriramo, medtem ko med ostale storitve, ki jih nudimo, uvrščamo še tolmačenje.

Kontaktirajte nas na telefonsko številko ali elektronski naslov, nam zaupajte svoje želje in potrebe, mi pa vam bomo pripravili ponudbo ter po vaši potrditvi svoje delo opravili v skladu z našimi vrednotami.