Nedavno su izmjene i dopune Zakona o strancima (ZTuj-2 LINK: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761), koje se odnose i na studente iz inostranstva, podigle popriličnu prašinu. Naime, odredbom kao što je izjava o finansijskoj sposobnosti u iznosu od 5000 eura za jednu akademsku godinu, uvelike se smanjuju šanse za dobivanje vize za studiranje u Sloveniji. Time se studenti iz trećih zemalja dovode u nezavidnu, često bezizlaznu, situaciju, jer im već samo pribavljanje dokumentacije ionako predstavlja pozamašan trošak. Statistika pokazuje da studenti iz trećih zemalja, zajedno sa studentima koji dolaze iz država članica Evropskog ekonomskog prostora (EGP) – država članica Evropske unije, Norveške, Islanda i Lihtenštajna čine skoro deset posto svih studenata.

Budući da prevladavaju studenti iz trećih zemalja, usredotočit ćemo se na dokumente potrebne za dobivanje jednokratne boravišne dozvole u svrhu studiranja. Usmjerenje rada Prevodilačke akademije nije samo prevod dokumenata, nego i priprema dokumentacije, stoga strani studenti od nas dobivaju sveobuhvatnu podršku.

Ulazak u Sloveniju za državljane trećih zemalja

Ulazak državljana trećih zemalja u Republiku Sloveniju može se odobriti u turističku, lične i druge svrhe, uključujući i poslovnu, na primjer radi zaposlenja ili studiranja. Ako je potrebno, prije ulaska u zemlju moraju pribaviti vizu ili boravišnu dozvolu u diplomatskom predstavništvu ili konzulatu Republike Slovenije.

Stoga su za ulazak u Sloveniju potrebni sljedeći dokumenti:

                • važeća lična karta ili pasoš (za državljane Evropske unije)

                • važeći pasoš (ukoliko nisu potrebne viza ili boravišna dozvola

                • važeći pasoš s vizom (vizu izdaje Ministarstvo vanjskih poslova) ili

• važeći pasoš s boravišnom dozvolom, izdanom od strane nadležnog tijela Republike Slovenije.

Rok važenja pasoša mora biti najmanje tri mjeseca duži od predviđenog boravka u Sloveniji.

Sticanje boravišne dozvole u Republici Sloveniji za vrijeme studija

Pribavljanje dokumentacije za studente koji dolaze iz trećih zemalja može biti složeno i stresno. Stoga je najbolje potražiti pomoć stručne službe koja će nadzirati cijeli postupak i pobrinuti se za ovjerene prevode dokumenata i potvrda. Često se događa da državljanin treće zemlje jednokratnu boravišnu dozvolu u svrhu studiranja zamijeni dozvolom za stalni boravak, uslijed čega je njegova pribavljena dokumentacija neodgovarajuća, a zahtjev odbijen.

U svrhu studija moguće je pribaviti samo dozvolu za privremeni boravak

Dozvola za privremeni boravak u Republici Sloveniji može se dobiti na osnovu dokazive namjere boravka u Sloveniji. Ako su uslovi ispunjeni, jednokratna boravišna dozvola izdaje se na period određen na osnovu namjere, ali njeno važenje ne može biti duže od 12 mjeseci (jedne godine). Dozvola se može produžiti, u kojem slučaju se pribavljanje dokumentacije ne razlikuje od izvorne svrhe.

Razmotrimo pobliže uslove povezane s izdavanjem boravišne dozvole za studente.

  1. Stranac treba biti primljen na studij ili drugi oblik obrazovanja (specijalizacija, stručno usavršavanje, praktična nastava, međunarodna razmjena studenata) u jednoj od obrazovnih ustanova u Sloveniji. Kao što je spomenuto na početku, pripremljena dokumentacija mora sadržavati finansijska sredstva, odnosno dovoljna je pisana izjava roditelja ili zakonskog zastupnika studenta o izdržavanju za vrijeme trajanja studija. Boravišna dozvola izdaje se studentima na period od najviše godinu dana, koje se nakon isteka može produžiti. Dobro je znati da nadležna tijela daju prednost zahtjevima za izdavanje boravišne dozvole u svrhu studiranja.
  2. Prijem na studij državljanin treće zemlje dokazuje potvrdom o upisu na studij ili drugi oblik obrazovanja i za to vrijeme (po prijemu dokaza o prebivalištu) može se zaposliti na osnovu zakona kojima se uređuju radni odnosi i rad studenata.
  3. Kao i u slučaju svih službenih dokumenata, boravišna dozvola u svrhu studiranja može se zatražiti na osnovu važeće lične karte ili pasoša i drugih gore navedenih dokumenata.

Jednako je važna i činjenica da se dozvola za privremeni boravak u Republici Sloveniji može zatražiti tek nakon što je osoba već ušla i boravila u Sloveniji uz pomoć gore navedenih dokumenata.

Tim Prevodilačke akademije čine sudski prevodioci koji se svakodnevno susreću s dokumentima potrebnim za dobivanje dozvole za privremeni boravak u Sloveniji. Priprema dokumentacije na osnovu originala, bilo da je na hrvatskom, srpskom, bosanskom, makedonskom, slovačkom, češkom, poljskom ili albanskom, uz prevod dokumenata s ovjerom sudskog tumača naša je osnovna djelatnost. Stoga znamo kako savjetovati svoje klijente, a za sva pitanja i savjete smo dostupni putem telefona

Priprema dokumentacije za boravak u Sloveniji za vrijeme studija

U Republici Sloveniji svaki službeni postupak koji se smatra i zahtjevom za privremeni boravak uslovljen je dokumentima izdanim na slovenskom jeziku. Boravišna dozvola zahtijeva:

                • ovjereni prevod potvrde o nekažnjavanju,

                • potvrdu o upisu na studij i

• ovjerenu kopiju pasoša (ako se dokumentacija šalje poštom, potreban je i prevod potvrde, ako se ovjera ne vrši u Sloveniji),

• priprema dokumentacije također mora obuhvatati izjavu roditelja ili zakonskog zastupnika o izdržavanju i potvrdu o redovnim primanjima odnosno platne liste (sve navedeno zahtijeva ovjereni prevod).

Navedeni dokumenti čine sastavni dio zahtjeva za izdavanje boravišne dozvole od strane državljana trećih zemalja koji obrađuju i o kojem odlučuju odgovarajuća službena tijela. Stoga je važno da se tokom pripreme dokumentacije ne preskoči nijedan od koraka niti bilo koji od dokumenata, o čemu će se pobrinuti sudski prevodilac Prevodilačke akademije.