Ste se že kdaj vprašali, zakaj v nekaterih državah Evropske unije ves čas primanjkuje delovne sile, medtem ko je na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih veliko brezposelnih? V določenih gospodarskih panogah je opazen stalen primanjkljaj delovne sile. Gre za deficitarne poklice. Iz tega razloga podjetja, ki delujejo v takih dejavnostih, dostikrat zaposlujejo delavce iz drugih držav.

Kakšno je stanje na tem področju v Sloveniji?

V Sloveniji so panoge, v katerih se soočajo z resnimi problemi pomanjkanja kadra, naslednje: gradbeništvo, mednarodni transport, gostinstvo, elektrotehnične storitve in podobno. V teh panogah lahko zaznamo deficitarne poklice kot so varilci, vozniki, orodjarji, strugarji, zidarji, tesarji, elektroinštalaterji, kuharji in podobno.

V Nemčiji hudo pomanjkanje nekaterih kadrov

V Nemčiji, za katero je značilno zelo razvito gospodarstvo, se spopadajo s pomanjkanjem poklicnih voznikov, varilcev, gradbincev, orodjarjev, medicinskih delavcev, delavcev v proizvodnji, električarji in drugih podobnih kadrov. Kakšen je razlog za to? Gre za to, da so deficitarni poklici običajno tisti, za katere se na delovnem mestu pričakuje, da bodo vložili veliko fizičnega napora, urnik se lahko hitro spreminja, dela se lahko tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Posledično ne ostane veliko časa za čas, preživet s družino in prijatelji oziroma za družabno življenje.

Gre torej za poklice, ki za večino lokalnega prebivalstva niso zanimivi. Sploh glede na to, da so ljudje na splošno čedalje bolj izobraženi, zato si pogosteje iščejo delo na področju, primernem njihovi stopnji izobrazbe. Ker so torej deficitarni poklici nezanimivi za splošno prebivalstvo, se iskalci zaposlitve, če imajo le možnost, za taka dela običajno ne odločajo.

Pogosta praksa: uvažanje delovne sile iz tretjih držav

Določene evropske države, za katere so značilni visoka stopnja brezposlenosti, nizek življenjski standard in visoka raven koruptivnih dejanj so države, iz katerih se v Slovenijo in v druge evropske države uvaža delovno silo.

V te namene je na primer Nemčija sprejela poseben zakon, na podlagi katerega zaposluje državljane tretjih držav kot so Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija. Zakon omogoča lažje priseljevanje in zaposlitev ljudi iz manj razvitih držav.

Ste državljan ene izmed tretjih držav in načrtujete selitev?

Ste tudi vi tisti, ki sodite v to skupino ljudi? Ste državljan ene izmed tretjih držav in svoje moči usmerjate v to, da bi se preselili v eno izmed evropskih držav, ki ponujajo boljše življenjske pogoje?

Če je odgovor pritrdilen, je treba najprej vedeti, da ni enotnega postopka za pridobivanje dela in urejanje selitve v vseh evropskih državah. Vsaka evropska država ima na tem področju nekoliko drugačne predpise in postopke, skozi katere je treba iti. V vseh primerih pa je vsaj okvirni postopek podoben.

Prijavo je treba oddati na ambasadi države, v katero se nameravate preseliti. Pri tem morate preveriti, da ste priložili vso dokumentacijo, ki je za vodenje postopka potrebna. Ta dokumentacija mora biti hkrati sodno prevedena v uradni jezik države, v katero se nameravate preseliti.

Problem se lahko pojavi, če vlogi za selitev oziroma pridobitev vize niste priložili vse dokumentacije, ki je za to potrebna. Prav tako je pomembno, da je prevod dokumentacije v jezik države, kamor odhajate, izveden strokovno.

Obrnite se na našo Prevajalsko akademijo.

Ker verjetno niste domači s celotnim postopkom, lahko pride prav, da vam nekdo priskoči pomoč in vam pomaga pri urejanju vse dokumentacije, ki jo morate priložiti. Prav tako vam lahko pride prav, če se lahko obrnete na nekoga, ki vam bo strokovno prevedel vsa potrdila, ki so obvezni del prijave.

V te namene se lahko obrnete na nas. Naša Prevajalska akademija lahko namreč za vas prevede vso potrebno dokumentacijo. Hkrati vam lahko pomaga pri pregledu, če vloga vsebuje vse potrebne priloge. Na tak način se lahko elegantno izognete birokratskim zapletom in prihranite dragoceni čas.

Namesto, da bi čas in živce izgubljali s tem, da preverjate, kaj je treba še dodati vlogi, bodo to namesto vas opravili strokovnjaki na svojem področju. Vi pa se boste lahko v tem času posvetili pripravam na selitev in drugim tekočim obveznostim.

Potreba po deficitarnih poklicih v razvitih evropskih državah se lahko tako izkaže kot odlična priložnost za vas, da v tujini nadaljujete svojo karierno pot na želenem področju. Zakaj si ne bi omogočili boljših pogojev za življenje, če bi bilo to možno?

Selitev v tujino vsekakor ni lahek korak in o tem je smiselno premisliti ter si narediti dober načrt. Vendar pa bi bilo nesmiselno zamuditi priložnost, da sebi in svojim bližnjim ponudite boljše življenje. Vseeno pa je pred odhodom dobro zbrati čim več informacij in se pozanimati, kakšne so realne razmere na trgu dela posamezne evropske države. Še najbolje je navezati stik z osebo, ki tam dela in živi. Ta vam bo lahko povedala, kakšne so prednosti in slabosti zaposlitve v izbrani državi ter kakšne možnosti imate na tem področju.