Jeste li državljanin trećih zemalja (npr. Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Sjeverna Makedonija), živite i radite u Sloveniji, ali planirate se preseliti u Njemačku? Ako se namjeravate preseliti u Njemačku jer ste tamo pronašli posao, prvo morate zatražiti njemačku vizu za (ne)kvalificirane radnike u Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Ljubljani. U sklopu ovog postupka nude Vam se dvije opcije:

  1. opcija: Postupak za dobijanje vize ako ste nekvalificirani radnik

U tom slučaju možete zatražiti radnu vizu na temelju zakona o zapošljavanju nekvalificiranih radnika. Ovu opciju mogu izabrati radnici koji su državljani Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova ili Sjeverne Makedonije. Prvi korak koji trebate preduzeti jeste podnošenje zahtjeva za dobijanje termina. Treba napomenuti da ćete, s obzirom na trenutnu situaciju, na termin morati pričekati najmanje 9 mjeseci. To su podaci objavljeni na internetskoj stranici Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Ljubljani.

  • opcija: Postupak za dobijanje vize ako ste kvalificirani radnik

Druga je mogućnost ishođenje njemačke vize za kvalificirane radnike. Temelj spomenutog postupka novi je zakon o zapošljavanju kvalificiranih radnika iz trećih zemalja. Stupio je na snagu 1. marta 2020. Kako biste pokrenuli ovu vrstu postupka, morate učiniti sljedeće: prvo morate pokrenuti postupak priznavanja Vaše kvalifikacije. Taj se obično pokreće u onoj njemačkoj regiji gdje se kasnije namjeravate zaposliti. Sam postupak dobijanja njemačke vize za kvalificirane radnike mora biti pokrenut u nadležnoj zanatskoj komori koja se nalazi u željenoj regiji.

Tu je smisleno razjasniti Vam šta se tačno podrazumijeva pod pojmom „kvalificiran“. Mnogi misle da je kvalificirani radnik onaj koji je stekao visoko obrazovanje. Međutim, to nije nužno tako. Kvalificirani radnik može biti i zidar, tesar, zavarivač ili neko drugo slično zanimanje. Važno je samo da takav radnik ima potvrdu o uspješno završenoj kvalifikaciji. Ako ima tu potvrdu, može pokrenuti odgovarajući postupak za izdavanje vize. Ako je potvrda prepoznata kao vjerodostojna i time priznata prema propisanim standardima, možete pri Veleposlanstvu zatražiti termin za kvalificiranog radnika. Ako je potrebno čekati najmanje 9 mjeseci na termin za nekvalificiranog radnika, u slučaju kvalificiranog radnika vrijeme čekanja na termin odgovarajuće se skraćuje.

U svakom slučaju, morate pripremiti odgovarajuću dokumentaciju za pokretanje postupka

Bez obzira na to namjeravate li dobiti njemačku vizu za kvalificirane ili nekvalificirane radnike, u oba slučaja morate pokrenuti postupak. Zakon propisuje koju dokumentaciju morate priložiti u postupku. Pazite na to da ništa ne zaboravite jer ćete u suprotnom kasnije biti pozvani da naknadno popunite zahtjev potrebnim dokumentima. U skladu sa time produžiće se i vrijeme za ostvarenje Vaših planova i dobijanje njemačke vize. A viza će Vam omogućiti da se preselite u Njemačku.

Međutim, nije dovoljno samo priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Istu morate prevesti i na njemački jezik (ako se planirate preseliti u Njemačku). Pritom morate osigurati tačnost i profesionalnost prijevoda. Vjerovatno ne želite odmah na početku ostaviti loš utisak površnim prijevodima odnosno time si produžiti postupak za dobijanje vize?

Zašto se zamarati cijelim postupkom i istovremeno riskirati da zahtjev ne predate na način koji se od Vas traži? Bilo kakvi nedostaci mogu znatno produžiti čitav postupak i ishođenje njemačke vize za (ne)kvalificirane radnike odgodiće se u nedogled. Osim toga, to Vas može stajati puno dragocjenog vremena koje biste mogli potrošiti na druge stvari koje morate učiniti prije preseljenja u inostranstvo.

Zato su Vam u toj fazi stručnjaci s naše Prevoditeljske akademije spremni pomoći. Rado će Vam pomoći u pripremi i prijevodu dokumentacije koju trebate dostaviti za dobijanje vize. Zahtjev morate predati i ako ste kvalificirani i ako ste nekvalificirani radnik. Vodićemo Vas kroz čitav postupak.

Ovdje smo kako bismo Vam olakšali cijeli postupak i osigurali da ništa ne nedostaje u sklopu podnesenog zahtjeva. A Vi ćete vrijeme, koje nećete potrošiti na bavljenje zahtjevom, posvetiti drugim hitnim obavezama koje morate obaviti prije odlaska u inostranstvo.

Dakle, ako želite svoju karijeru nastaviti u Njemačkoj i razmišljate o preseljenju, zahtjev za vizu prvi je korak koji trebate preduzeti. Tako ćete moći da ostvarite svoje dugo sanjane snove.