Novi zakon o zapošljavanju olakšava državljanima trećih zemalja dobijanje nemačke vize. Da biste se mogli prijaviti kao kvalifikovani radnik, morate organizovati overu diplome odn. priznavanje kvalifikacija.

Razmišljate li o preseljenju u Nemačku i dobijanju nemačke vize kako biste osigurali bolji životni standard? Jeste li državljanin neke od zemalja trećeg sveta, ali trenutno živite i radite u Sloveniji? Početkom marta, Nemačka je donela novi zakon o zapošljavanju državljana trećih zemalja, tako da je ovo prilika koju vredi iskoristiti. Međutim, biće vam lakše ako počnete tražiti nove mogućnosti zaposlenja u Nemačkoj kao kvalifikovani radnik. Šta za to trebate učiniti i zašto je nostrifikacija diplome odn. priznavanje kvalifikacija između ostalog, nešto što bi vam moglo pomoći u tome?

Novi zakon o zapošljavanju za državljane trećih zemalja olakšava pristup nemačkim vizama

  1. marta ove godine Nemačka je usvojila novi zakon o zapošljavanju državljana trećih zemalja odn. zapošljavanju kvalifikovanog osoblja iz trećih zemalja. Državljani trećih zemalja su oni koji nisu državljani Evropske unije. Te zemlje uključuju, između ostalih, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo, Severnu Makedoniju i Albaniju.

Koji je postupak za dobijanje nemačke vize za državljane trećih zemalja? Smatra se da u Nemačkoj oni mogu biti zaposleni kao nekvalifikovani radnici. Postupak se mora pokrenuti preko nemačke ambasade. Radnici koji žive u Sloveniji zato se moraju prijaviti za dobijanje termina u Nemačkoj ambasadi u Ljubljani. To je moguće ako žive u Sloveniji najmanje pola godine. Treba, međutim, napomenuti da ćete po svemu sudeći dugo čekati termin koji će vam kasnije omogućiti dobijanje nemačke vize. Verovatno to nije ono što želite? Stoga vam predstavljamo i drugu mogućnost.

Druga mogućnost: prijavite se kao kvalifikovani radnik

Međutim, u vezi s novim zakonom o zapošljavanju državljana trećih zemalja, koji je bio usvojen početkom marta, postupak dobijanja nemačke vize znatno ćete skratiti ako se prijavite kao kvalifikovani radnik. Na ovaj način ćete dobiti termin u relativno kratkom vremenu, a s tim ćete cilj postići mnogo brže.

U ovom je postupku presudno da vam nadležne nemačke institucije priznaju kvalifikaciju koju ste stekli kad ste završili školovanje u srednjoj školi ili ste uspešno završili određeni kurs i time stekli nacionalnu stručnu kvalifikaciju i stekli radno iskustvo. To će vam omogućiti brže sticanje prava na prebivalište i rad u Nemačkoj.

Proces nije ni toliko komplikovan koliko se može činiti. Treba sudski prevesti dokumente koje nameravate priložiti u postupku. Ovo su dokumenti kojima pokazujete postignuto obrazovanje odn. stečenu kvalifikaciju. Takođe je dobrodošlo da vam neko pomaže u pripremi i podnošenju dokumentacije kod nadležnih institucija u Nemačkoj. Ovdje vam u pomoć prilazi naša PREVAJALSKA  AKADEMIJA koja takođe priprema i predavanje potrebne dokumentacije. Kao rezultat toga, od nadležnih nemačkih institucija moći ćete dobiti potvrdu o ekvivalentnoj kvalifikaciji.

Jedan primer za lakšu ilustraciju

Pretpostavimo da ste zainteresovani za rad u zanimanju zidar, državljanin ste treće zemlje i želite raditi u Nemačkoj. Svesni ste da će postupak biti puno lakši ako prvo zamolite za priznavanje stečene kvalifikacije. Ako ste zidar, od 1. marta nećete moći raditi u Nemačkoj, osim ako vam pre toga nadležne nemačke institucije nisu priznale vaše stečene kvalifikacije.

Ako niste najstručniji u birokratskim zadacima, ako se ne smatrate najboljim u ovom polju odn. nedostatak vremena vam ne dopušta da duboko uđete u ove postupke, rado ćemo vam priskočiti u pomoć.

Pružamo pomoć u pripremi dokumentacije, sudskim prevodima svedočanstava i sertifikata.

Koje sve usluge možemo izvršiti umesto vas? Za vas ćemo prevesti sve dokumente potrebne za provođenje postupka. Možemo prevesti razna svedočanstva, diplome i sertifikate potrebne za priznavanje vaše kvalifikacije. Takođe ćemo vam rado pomoći u celokupnom procesu pripreme i podnošenja sve potrebne dokumentacije, što će vam omogućiti da dobijete potvrdu o ekvivalentnosti. Sve ove aktivnosti dozvoliće vam da što pre dobijete termin za predavanje zahteva. Ovo će takođe znatno olakšati put do nemačke vize i pružiti vam priliku da se u Nemačkoj direktno zaposlite.

Dakle ostvarite želju koja vas prati već dugo vremena i napravite korak napred u dobijanju nemačke vize. Budući da je vaše vreme dragoceno, prepustite nama da sredimo svu potrebnu dokumentaciju koja će vam dozvoliti ulazak u život i rad u Nemačkoj. Naši stručnjaci iz PREVAJALSKE AKADEMIJE pobrinuće se za celi proces. Tako ćete dobiti prevode svih dokumenata koji dokazuju da ste kvalifikovani za obavljanje određenog posla. A to će značajno skratiti celi postupak.