Poklicni vozniki – vozniki tovornjaka ali avtobusa se pri svojem delu srečujejo z mnogo odgovornostmi. Poklicni vozniki morajo zato svojo poklicno usposobljenost dokazati z opravljeno temeljno kvalifikacijo, ki se ji reče Koda 95.
Koda 95
Najprej je potrebno seveda pridobiti vozniško dovoljenje D C ali E kategorije, za poklic voznika, potem pa še opraviti temeljno kvalifikacijo – Kodo 95. Kodo 95 namreč določa zakonodaja s področja prevozov v cestnem prometu. Kodo 95 se pridobi na podlagi opravljenega teoretičnega in praktičnega preizkusa pred državno komisijo. Po uspešno opravljenem preizkusu za pridobitev temeljne kvalifikacije, voznik pridobi kodo 95 z vpisom v vozniško dovoljenje z veljavnostjo 5 let. Temeljno kvalifikacijo (Kodo 95) morajo opraviti torej vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov in vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3,500 kg. Po uspešno opravljeni temeljni kvalifikaciji vozniki prejmejo spričevalo, na podlagi katerega na upravni enoti vložijo pisno vlogo za vpis kode 95 v vozniško dovoljenje.
Uradni overjen prevod Koda 95 v nemški jezik
Če ste voznik, ki v Sloveniji opravljate poklic voznika in niste državljan EU, ter želite svojo poklicno pot nadaljevati v Nemčiji, je potrebno najprej urediti nemško vizo za delo, poleg katere je potrebno predstaviti uradni overjen prevod Kode 95 v nemški jezik. Enako velja, če ste državljan tretje države, recimo državljan Srbije ali Bosne in Hercegovine in ste se odločili, da svojo poklicno pot nadaljujete v Nemčiji; pred odhodom v Nemčijo je potrebno pridobiti nemško vizo. Za pridobitev Nemške vize je potrebno predstaviti uradni overjen prevod Kode 95 v nemški jezik oz. spričevalo o opravljenem preizkusu znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznika v cestnem prometu.
Če potrebujete uradno overjeni prevod koda 95 v nemški jezik, se le obrnite na Prevajalsko akademijo, ki vam bo z veseljem pomagala. Imamo mnogo izkušenj s prevajanjem dokumentov ob selitvi v tujino zaradi dela, tako da vam z veseljem podamo še kakšen nasvet ali uredimo druge dokumente in prevode le-teh.