V kolikor mislite, da obvladate srbo-hrvaški jezik in da ne potrebujete prevodov v srbščino, hrvaščino ali bosanščino, vas prijazno vabimo, da preberete, zakaj priporočamo uradne in strokovne prevode. Res je, da so si balkanski jeziki med seboj izjemno podobni, vendar pa niso povsem enaki. Te majhne jezikovne razlike lahko ustvarijo velike zamere, zato priporočamo strokoven in uraden prevod iz slovenščine v bosanščino, iz slovenščine v hrvaščino in iz slovenščine v srbščino ter obratno.

V bivši skupni državi Jugoslaviji smo imeli skupen uradni jezik: srbo-hrvaški. Srbo-hrvaški jezik so uporabljali v Srbiji, na Hrvaškem in v Bosni, poleg srbo-hrvaščine pa sta bila uradna jezika tudi slovenščina in makedonščina. Izraz srbohrvaški jezik se je v obdobju jugoslovanske države uporabljal kot glavni termin za južnoslovanski jezikovni sistem, kasneje pa so se hrvaščina, srbščina, bosanščina in črnogorščina opredelile kot samostojni jeziki. Gledano z jezikoslovne plati, je znanstveno potrjeno, da gre za eno lingvistično osnovo, za en policentrični jezik, ki se govori v več državah in ima več različnih značilnosti. Za enako jezikovno osnovo se namreč šteje, kadar se razume 75% jezika.

Po razpadu Jugoslavije in osamosvojitvi je vsaka od teh držav zgradila svoj jezik in značilnosti. Zaradi vojn in medsebojnih nesporazumov so prebivalci teh držav izjemno občutljivi na svoj jezik in pismenost. Občutljivost balkanskih držav nekdanje skupne države Jugoslavije je velika zaradi svoje burne in težke preteklosti. Vseh šest nekdanjih jugoslovanskih republik je bilo namreč vpletenih v vojne. Za večino vojn so bili izraziti etnični konflikti med prebivalci posameznih območij, še posebej med Srbi, Hrvati in Bošnjaki.

V Bosni dandanes obstajajo trije uradni jeziki: bosanski, hrvaški in srbski. Hrvaški jezik se še vedno razvija in nenehno spreminja, Srbi pa koristijo obe pismenosti: cirilico in latinico. Tako podoben jezik, pa toliko občutljivih malenkosti, zaradi katerih morajo biti prevajalci in prevajalske agencije izjemno natančne in strokovne, saj si napak ne smejo privoščiti. Zato imajo prevajalske agencije posebne prevajalce, ki so usposobljeni za vsak jezik posebej. Strokovno usposobljeni prevajalci prevajajo v vsak jezik posebej: prevod v srbščino, prevod v hrvaščino in prevod v bosanščino.

V kolikor imate kakršnekoli odnose ali komunikacijo z državljani omenjenih držav, vam torej toplo priporočamo, da se poslužite uradnih prevodov. Zaradi zakonodajne regulative ali drugih pravil so pogosti prevodi v bosanščino in iz bosanščine, prevodi v hrvaščino in iz hrvaščine, ter prevodi v srbščino in iz srbščine. S tem boste naredili dober vtis, izkazali spoštovanje, vzpostavili dober odnos in se izgonili nepotrebnim zameram, slabi volji in nesporazumom.

V kolikor niste prepričani, ali potrebujete uraden prevod ali ne, se obrnite na Prevajalsko akademijo, ki vam bo z veseljem pomagala. Če potrebujete prevod v srbščino, hrvaščino ali bosanščino, ter prevode iz hrvaščine, bosanščine in srbščine v slovenščino, ste na pravem mestu. Za vsakega izmed jezikov imame strokovne usposobljene prevajalce, ki so strokovnjaki – vsak na svojem področju, in se zavedajo občutljivosti jezika ter so seznanjeni z vsemi značilnostmi.

Balkanski jeziki so čudoviti in vsak jezik je zase drugačen. Srbščina, hrvaščina, bosanščina in slovenščina so si med seboj zelo podobni jeziki in zanimivo je spremljati, kako se razvijajo razlike. Prevajalci dobro poznajo razlike, zato vabljeni, v kolikor potrebujete prevod v srbščino, prevod v hrvaščino ali prevod v bosanščino.